Hopp til innhold

Ingen møtte fra SOS rasisme

Hverken advokaten eller noen representanter fra SOS Rasisme møtte da rettssaken startet i dag. Resultatet kan bli en fraværsdom.

Rettssak SOS Rasisme

Hovedkasserer i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen (t.h.) møtte ikke i retten i dag.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Rettssaken mot organisasjonen startet i Haugaland tingrett klokken 09.00 i dag. SOS rasisme varslet i en e-post til tingretten at de ikke ville møte opp. Retten tok pause frem til halv ti i tilfelle organisasjonen bestemte seg for å dukke opp, men saken ble gjenopptatt uten dem.

Fraværsdom

Regjeringsadvokaten begjærte fraværsdom og ettersom SOS rasisme ikke hadde begjært utsettelse eller gyldig fravær, la regjeringsadvokaten fram bevisene og oppsummerte saken.

Helge Røstum

Regjeringsadvokat Helge Røstum.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi hadde helst sett at organisasjonen hadde møtt slik at vi hadde fått en full rettssak der begge parter hadde fått mulighet til å fremlegge sitt syn, sine bevis og argumenter, men det ble det altså ikke. SOS Rasisme hadde full anledning til å møte selv uten advokat, og hadde anledning til å fremføre sine bevis selv. Det synes vi selvfølgelig er uheldig at de ikke gjorde, sier regjeringsadvokat Helge Røstum til NRK.

SOS Rasismes advokat trakk seg i helgen på grunn av en pengekrangel, skrev Dagbladet.

Staten krever 6,8 millioner

Kravet fra staten er på 6,8 mill kr. Det er penger som SOS Rasisme har mottatt i støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Det som er det sentrale er at SOS Rasisme etter vår oppfatning har tatt med et for høyt antall tellende medlemmer i sine søknader til tilskuddsmyndigheten. Det har ført til at de har fått utbelat for mye tilskudd i flere år, sier Røstum.

Dommen blir avsagt på onsdag.

– Det kalles ikke en anke, men de har mulighet til å begjære en oppfriskning av den avgjørelsen. Hvis saken fremmes kan det da bli en ny behandling av dette kravet, sier han.

Organisasjonen, som har hovedsete i Haugesund, er blant annet saksøkt for omfattende juks med medlemstallet. De tapte den første rettsaken mot Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og måtte betale tilbake 9.708.501 kroner.

MER OM SAKEN: