Ingen endring for nevrokirurgisk

Stavanger Universitetssjukehus får ennå ikke rekruttere fagfolk som kan gjøre hjerneoperasjoner til nevrokirurgisk avdeling. Det bestemte styret i Helse Vest i dag.

Ingen endring i nevrokirurgistriden

Forslaget om at sykehuset i Stavanger skal få ansette egne fagfolk til en ekspertgruppe har vurdert det nevrokirurgiske tilbudet, fikk ikke flertall.

- Styret mener at det mest fornuftige når to fagmiljø er uenige er å få et tredje miljø til å vurdere situasjonen, sier styreleder Oddvar Nilsen.

Dagens vedtak betyr at situasjonen ved nevrokirurgisk i Stavanger er uforandret frem til ekspertgruppen legger frem sin konklusjon i mai neste år.

Skuffet

Det var Ellen Solheim som fremmet det midlertidige forslaget. Hun er skuffet over styrets beslutning.

- Jeg er redd for at vedtaket betyr et svekket nevrokirurgisk tilbud på hele Vestlandet, både i Stavanger og Bergen, sier hun.

- Det å ikke ha en god bemanning vil bety noe for planlagte operasjoner og tilbudet til de med kroniske lidelser som er avhengig av god og tett oppfølging, sier Solheim.

Hun mener også at vedtaket vil ha betydning for rekrutteringen. - Det at vi har en så uavklart situasjon er ikke noen god løsning, sier Solheim.

Tror på løsning

Styreleder Oddvard Nilsen håper konklusjonen fra ekspertgruppen i mai vil løse nevrokirurgistriden mellom Bergen og Stavanger en gang for alle.

- Jeg er helt overbevist om at hvis alle legger godviljen til så kan vi få dette til å fungere, sier Nilsen. Han tror på godt samarbeid både i tiden frem til mai, og på en god løsning til slutt.