Ingen dødsbranner i 2017

Ingen personer har omkommet i brann i Rogaland i år. På landsbasis er det registrert 22 omkomne i brann hittil i år. Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger som ikke har fungerende røykvarslere.