Vil ikke betale bompenger uten å få noe igjen

Innbyggere i Sandnes føler ikke de får ikke nok igjen for bompengene de betaler, nå sier kommunen nei til å være med på spleiselaget sånn det ligger nå.

Stanley Wirak og bomstasjon på Bråstein

Stanley Wirak har i utgangspunktet ikke så mye imot bompenger, men når han føler at innbyggerne ikke får nok igjen for å betale sier han stopp.

Han har sagt det før, og nå gjør han alvor av det.

– Stavangerbilistene må betale mer i bomringen, mener Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

– Blir ikke hørt

Han legger til at innbyggerne i Sandnes føler de ikke får nok igjen for å være med i spleiselaget, og nå vil de ikke være med på Jærenpakke 2 hvis ikke det skjer noen endringer.

– Sånn som det er nå føler vi at vi ikke blir hørt, og derfor må vi si klart ifra hva som skal til for at vi skal støtte dette.

Wirak synes ikke noe om at bilistene som kjører fra Stavanger mot Forus slipper å betale i bomringen, mens de som kommer sørfra ender opp med å betale oftere. Sandnesordføreren krev også at det er politikerne som skal styra og ikke jernbaneverket og vegvesenet, slik det er nå, seier Wirak.

Han legger til at flere veiprosjekter i Sandnes, og spesielt bru over Gandsfjorden bør vedtas og betales for gjennom bomringen, men at dette ikke er med sånn som det er i dag.

Skal vedtas i høst

Jærenpakke 2 skal etter planen starte opp i 2017, og det må komme et vedtak i fylkestinget i høst for at ordningen skal innføres.

Bompengepakken er foreslått delt i to, hvorav en del er en bypakke for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og den andre delen er en utbyggingspakke for Klepp, Time, Hå og Gjesdal.

Disse prosjektene ligger foreløpig inne i bompengepakkene (kilde: Høyre):
• Bypakke Nord-Jæren (2017 – 2032):
• Sammenhengende firefelts E39 mellom Ålgård og Harestad i Randaberg
• Bussvei på riksvei 509: Risavika–Stavanger med arm til Kvernevik.
• Bussvei på fylkesvei 44: Stavanger–Vatnekrossen, med arm til Forus Vest–Sola sentrum–Flyplassen.
• Kollektivfelt på flere strekninger
• Sykkelstamvei fra Stavanger til Sandnes, via Forus.
• Tungbilfelt på riksvei 509: transportkorridor vest–Sømmevågen–Risavika.
• Drift av kollektivtransport
• Pluss div. tiltak

Utbyggingspakke Sør-Jæren:
• Firefelts utbygging fylkesvei 44
• Sykkel-, miljø- og trafikksikkerhetstiltak.
• Pluss eventuelle innspill fra kommunene