Hopp til innhold

Influensautbruddet fortsetter å øke

Vinterens influensautbrudd fortsetter i hele landet. Antallet influensatilfeller er høyt og stigende.

Influensa

(illustrasjonsfoto).

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I forrige uke fikk 2,7 av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom, melder Folkehelseinstituttet. Grensen for at det skal betegnes som et influensautbrudd er 1,4 prosent.

Influensaen har inntatt hele landet. Aller størst er utbruddet på Vestlandet, der 3,2 prosent av legebesøkene forrige uke dreide seg om influensa. Færrest influensasyke er det i Midt-Norge.

Symptomer på influensa er feber, muskelsmerter, hodepine, tørrhoste og dårlig allmenntilstand. Influensa varer oftest sju til ti dager.

Slik kan du unngå smitte

Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med syke personer. Ifølge Folkehelseinstituttet er vaksine den beste beskyttelsen mot influensaen. Andre råd fra instituttet:

  • Hold hender rene, ved å vaske grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjonsmidler er et godt alternativ, for eksempel på reise.
  • Prøv å unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med urene hender.