India-saken løst

Onkelen overtar foreldreansvaret for de to indiske barna i barnevernstvisten mellom Norge og India. De reiser tilbake til India allerede mandag ettermiddag.

Arunabhas Bhattacharya og nevøen

Barnas onkel, Arunabhas Bhattacharya, kunne endelig ta med seg barna hjem til India i dag.

Foto: Anders Fehn / NRK

Etter en kjennelse fra Stavanger tingrett mandag ettermiddag er den bitre tvisten mellom Norge og India endelig løst.

De to indiske barna som barnevernet i Stavanger tok fra sine foreldre for snart ett år siden, reiser tilbake til India allerede mandag ettermiddag.

– Vi har nettopp fått dommen fra tingretten som gir medhold til den felles innstillingen fra partene. Omsorgsretten tilbakeføres og onkelen kan ta med seg barna tilbake til India, sier barnevernsjef i Stavanger, Gunnar Thoresen.

Lettelse

Både barnevernet og foreldrene ba i forrige uke om at omsorgen for barna blir overført til onkelen.

Anurup Bhattacharya

Faren til barna, Anurup Bhattacharyam, er lettet over at tvisten endelig har fått en løsning.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det jeg føler nå, er lettelse. Det har vært et år med masse oppmerksomhet og drama. Endelig kan barna få dra tilbake til familien i India, sier barnas far, Anurup Bhattacharya.

Barnas onkel i India får foreldreansvaret for barna, slik både barnevernet og foreldrene, etter mye fram og tilbake, har samlet seg om.

– Det er en veldig god ting for oss. I India tror vi på å samle hele familien, og alle hjemme har vært positive og villige til å hjelpe hele tiden. Alle er veldig glade for at vi nå endelig får barna hjem, sier barnas onkel, Arunabhas Bhattacharya.

Arunabhas Bhattacharya

Barnas onkel, Arunabhas Bhattacharya, tar med seg barna tilbake til India allerede i ettermiddag.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Burde vært løst før

– Jeg har tatt opp med sentrale myndigheter at vi må få på plass et system der vi får bistand til saker som går opp mot utlandet. Det er grunn til å anta at et stadig mer internasjonalisert Norge får flere slike saker. Samtidig må vi berømme bistanden fra Utenriksdepartementet og ambassaden i New Delhi, sier barnevernsjef i Stavanger, Gunnar Thoresen.

Foreldrenes advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen er også fornøyd, men sier saken burde vært løst før.

– Dette forslaget om onkel som omsorgsperson for disse barna, ble presentert for barnevernstjenesten allerede i oktober. Da ble det kontant avvist, og vi ser jo nå at dette burde blitt tatt tak i mer seriøst tidligere, sier Svendsen.