– Mange blir misledet og hjernevasket

Stavanger-Iman støter forslaget om statlige ungdomsarbeidere i moskeene for å forebygge radikalisering.

Imam støtter forslag om statlige ungdomsarbeidere

Imamen i denne moskeen i Stavanger er positiv til forslaget om statlige ungdomsarbeidere i moskeene.

– Det er mange som blir misledet og hjernevasket, og en del som kommer lett i deres felle. Det må egentlig forebygges at de ikke blir hjernevasket.

Det sier Abdul Wahheed Aslam som er imam i en av Stavangers sju moskeer. I moskeene kan det være grobunn for ekstreme holdninger mot vesten.

Abdul Wahheed Aslam

Abdul Wahheed Aslam, som er imam i en av Stavangers sju moskeer, er positiv til forslaget om statlige ungdomsarbeidere i moskeene.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Nå foreslår dialogprest Odd Kristian Reme å ansette ungdomsarbeidere i moskeene for å forebygge at unge muslimer blir villedet.

– Kirken har lang erfaring i Norge med ungdomsarbeidere, ungdomsprester, et systematisk ungdomsarbeid. Moskeene i Norge og i Stavanger har ikke hatt samme muligheten til å bygge opp den tradisjonen. Tanken min er at det hadde vært veldig bra hvis moskeene kunne fått en ungdomsarbeider som de sjøl styrte, men som kommune og stat hjalp til med å finansiere, sier Reme.

Odd Kristian Reme

Dialogprest Odd Kristian Reme foreslår å ansette ungdomsarbeidere i moskeene for å forebygge at unge muslimer blir villedet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Ganske godt tiltak

– Jeg synes egentlig det er et ganske godt tiltak, for den beste måten å jobbe med ungdommer er gjennom ungdommer. Det er bare positivt, sier Aslam.

Bakgrunnen for at regjeringen ber om råd mot økt terrortrussel her i landet, er de mange unge norske muslimene som går til hellig krig mot vesten.

Les også: Ikke mer penger til å bekjempe radikalisering

Les også: Stor konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme

– Folk ser etter løsninger og svar. de vil kanskje delta i en krig som de ikke skjønner bæret av. Da er det viktig at vi mobiliserer og veileder ungdommen. å drepe uskyldige mennesker, uansett på hvilken side det er, har ingenting med Islam å gjøre. vi har et stort arbeid foran oss, sier Summer Ejaz, styremedlem i Muslimsk fellesråd.

– Hvis staten og regjeringen tenker på hele landet, så burde de tenkt en sånn ordning, kanskje i de ti største byene. Et treårig prosjekt for å teste ut dette. Stavanger kan kanskje være en pilotkommune i denne sammenhengen, sier Reme.