Imam mener ekstremister samlet inn penger i Stavanger

Kamran Amir Sheikh hevder det har blitt samlet inn penger til terrorvirksomhet ved en moske i Stavanger. – Mange lokale muslimer har farlige holdninger, sier han.

Karam Amir Sheikh

Studentimam Karam Amir Sheikh NRKs radiostudio. Han mener imamene må bli bedre til å si imot ekstremistene.

Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

Kamran Amir Sheikh er studentimam ved Universitetet i Stavanger annenhver fredag, og er godt kjent i det muslimske miljøet i byen.

Han hevder at det ved en lokal moske har blitt samlet inn penger til terrorister i Syria. Det var Stavanger Aftenblad som først skrev om saken.

Samtidig har PST registrert flere unge muslimer i Rogaland som har reist til Syria som fremmedkrigere.

Det var under en fredagsbønn i fjor at Sheikh så det. To personer samlet inn penger under parolen «Støtt våre brødre i Syria».

– Jeg konfronterte han ene. Han prøvde å bortforklare seg, men mistanken min stod ved lag. Senere kom det fram at de to personene hadde tilknytning til en ekstremistgruppe som støttet terrorisme, sier han.

Mangler kunnskap

– De som ga penger, visste de hva det gikk til?

– Tvilsomt. Mest sannsynlig var det eldre folk som ga penger. De snakker dårlig norsk og kjenner ikke til den offentlige debatten – mange av dem vet ikke hva Profetens Ummah (norsk ekstremistgruppe) er en gang, sier han.

– Har ekstremistiske grupperinger som IS sympatisører her i distriktet?

– Det finnes ingen organiserte ekstreme islamistiske grupperinger her, men det er ingen tvil om at det finnes både unge og eldre mennesker med farlige, konspiratoriske holdninger.

– Imamene gjør veldig lite

– Hva gjør imamene her i distriktene for å si imot disse holdningene?

– Veldig lite. En del av dem er jo selv farga av disse konspirasjonsteoriene der muslimer er ofre.

– Jeg skulle ønske at imamene tok dette opp på fredagsbønnen. For det er viktig å erkjenne at dette er et problem. I dag er det mange imamer som bare snakker om hvordan du skal vaske deg før bønnen og lignende – noe de fleste muslimer kan fra før. Det er ingen utvikling. De må heller ta opp de temaene som er relevante og aktuelle!