Ikkje kriminelt

Sissel Gugarden døydde av drukning. Det er konklusjonen i obduksjonsrapporten.

Her ble Sissel Gugarden trolig funnet lørdag

Funnstaden, Feylingbue i Egersund

Foto: Sigbjørn Hofsmo / NRK

Det har ikkje skjedd noko straffbart, ut frå det obduksjonen viser, seier etterforskningsleiar Bjørn Torleif Vandvik ved Rogaland Politidistrikt

Den etterlyste Sissel Karin Gugarden

Sissel Karin Gugarden er nå obdusert

Foto: Politiet

Det betyr at det ikkje er noko merke på slag eller andre skader, som Sissel Gugarden har blitt utsett for.

- Betyr det at saka blir lagt vekk frå politiet si side?

- Opplysningane frå obduksjonsrapporten blir lagt til saka , og så blir den oversendt politijuristen.

- Det blir opp til juristen å avgjerde kva som skal skje vidare med saka, seier Vandvik.