Hopp til innhold

Ikke rør døde eller sjuke fugler

Mattilsynet ber alle som finner sjuke eller døde fugler om å la dem ligge i fred, og ikke ta på dem.

Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, ber folk om å ikke ta med seg sjuke fugler hjem for å stelle den eller gi dem mat.

Det er funnet mange døde fugler, også i Rogaland den siste tiden, og selv om fugleinfluensa sjeldent smitter til mennesker, er dette et føre-var tiltak fra Mattilsynet.

Død havsule på Orrestranden på Jæren tirsdag 14. juni.
Foto: Kari Prestgaard