Ikke en krone til bybane

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil ikke betale for en bybane på Nord-Jæren. Ordfører Leif Johan Sevland i Stavanger er opprørt.

Til Stavanger Aftenbladet understreker hun at kollektivtransport er fylkeskommunen sitt ansvar, og at det er uaktuelt for staten å betale for en bybane på Nord-Jæren.

- Staten har ansvar for jernbanen, mens fylkeskommunene har ansvar for kollektivtransporten, sier Navarsete til avisen.

I Bergen skal nå bygges bybane med blant annet statlige midler. Navarsete sier at det ikke er bevilget penger direkte til bybanen i Bergen. De tar penger fra riksveimidlene.

- Hvis andre storbyområder vil omdisponere riksveimidlene sine, må de vel det, men staten gir ikke penger direkte til bybaner, sier Navarsete.

Ordfører leif Johan Sevland i Stavanger kaller det en politisk bombe at staten ikke vil bidra med penger. Kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen var forberedt på at det skulle bli et spleiselag, men ikke at de må ta regningen alene.

- Det overrasker meg veldig det Navarsete sier i dag. Regjeringen er jo opptatt av at det må bli mer kollektivtransport,  og vil bruke mer penger på dette. Da er det oppsiktsvekkende at samferdselsministeren ikke vil betale, sier Sevland.