I kveld avgjøres bankens framtid

Flere er på frierferd for å sikre seg Sandnes Sparebank. I kveld skal eierne ta endelig stilling til om banken skal fortsette å være selvstendig, eller om sammenslåing skal være et alternativ.

Sandnes Sparebank

Forstanderskapet skal ta stilling til om Sandnes Sparebank skal bli en del av Eika-alliansen, eller om de ønsker mer informasjon rundt en fusjon med Sparebank 1 SR-Bank. Her er hovedkontoret på Forus.

Foto: Frøydis Folgerø

– Jeg tror det blir et interessant møte med mye debatt, sier Ørjan Gjerde.

Han leder forstanderskapet i Sandnes Sparebank, som skal bestemme om banken skal bli en del av Eika-alliansen, eller vurdere sammenslåing med en større bank.

Sparebank 1 SR-Bank ønsker å kjøpe opp nabobanken i Sandnes, og skal legge fram sine argumenter på møtet i kveld.

Styret i Sandnes Sparebank har imidlertid sagt klart fra om at de ikke ønsker et slikt oppkjøp.

Vil heller inngå allianse

Eimund Nygaard

Eimund Nygaard er styreleder i Sandnes Sparebank.

Foto: Jan Inge Haga

– Det vil medføre usikkerhet for bankens ansatte, svekket finansmiljø i Sandnes og resten av regionen, samt tap av en pådriver for utvikling av organisasjonsliv og næringsliv i Sandnes kommune, står det i uttalelsen fra styret.

Styreleder Eimund Nygaard skal presentere styrets argumenter for forstanderskapet i kveld.

– Vi har jobbet ekstra intensivt i det siste, så nå gleder vi oss til å legge fram en grundig redegjørelse, sier Nygaard.

Styret mener heller at banken bør gå inn i Eika-alliansen, som består av 76 små sparebanker.

– Vi mener det alternativet er vesentlig bedre enn en fusjon. Da vil vi også fortsette som en selvstendig bank, sier Nygaard.

Flere henvendelser om sammenslåing

Dagens Næringsliv skriver i dag at også Sparebanken Vest åpner for budkamp om Sandnes Sparebank.

– Det viser at vi er attraktive, noe som også må være hyggelig for eierne. Styret mener likevel at det er riktig å heller gå for en allianse, for å dra nytte av stordriftsfordeler, sier styrelederen.

Ifølge lederen av forstanderskapet, Ørjan Gjerde, er det bare Sparebank 1 SR-Bank som har kommet med en formell henvendelse. Han vil ikke si hvilket alternativ han ønsker å gå for.

– Jeg vil lytte til innspillene som kommer i kveld, så gjør jeg meg opp en mening når det er tid for å stemme, sier Gjerde.