Hopp til innhold

I dag kan oljestreiken trappes opp

Nedstengningen av Oseberg og Heidrun er i full gang, og enda flere oljearbeidere kan nå bli tatt ut. – Vi følger HMS-krav, sier Roy Aleksandersen i SAFE.

Oljearbeidere Oseberg feltsenter

Flere av oljearbeiderne på Oseberg feltsenter er allerede tatt ut i streik, og feltet må trolig stenge om få dager.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

700 oljearbeidere på norsk sokkel gikk søndag ut i streik for å få avtalefestet en pensjonsordning som sikrer dem full pensjon fra 62 års alder.

– Opptrapping vurderes fortløpende, og det er noe som vi holder tett til brystet, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

– I gang med nedstengning

Roy Aleksandersen

Roy Aleksandersen er nestleder i SAFE og varsler om stor streikevilje blant medlemmene.

Foto: Ola Andreas Bø / NRK

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og NHO avviser kravet som er fremmet av både LO-forbundet Industri Energi og YS-forbundet SAFE.

De to foreningene har tidligere ligget i strid med hverandre, men fra i år har de gått sammen for å få avtalefestet en pensjonsordning som tidligere har vært håndtert av de enkelte medlemsbedriftene i OLF.

– Status på streiken er at vi ikke har lagt ned arbeidet på alle enhetene som er tatt ut enda, men vi er i gang med nedstengning i full fart, for eksempel på Oseberg og Heidrun, sier Aleksandersen.

Strenge sikkerhetsprosedyrer

– Stenging av plattformer er i full gang, og det er ikke så lenge nå før Heidrun er helt nede, sier han.

De to forbundene tok i første omgang ut 610 av sine medlemmer i streik. Disse er ansatt i Statoil, BP og forpleiningsselskapet ESS på innretningene Skarv, Oseberg Feltsenter, Heidrun og Floatel Superior som ligger ved Oseberg Feltsenter.

Heidrun

Heidrun-plattformen rammes også av streiken.

Foto: Statoil

Det ble tidlig varslet at det vil ta fire-fem døgn før produksjonen er stanset. Industrianlegget på Tjeldbergodden får sin gassforsyning fra Heidrun og må også stenges ned som en følge av det.

– Vi kan ikke bare tømme innretningene. Det er jo sikkerhetsprosedyrer som må følges. Foregår det boreoperasjoner skal de ivaretas. Her er det helse, miljø og sikkerhet som skal og vil bli ivaretatt, sier Aleksandersen.

– Stor streikevilje

I tillegg melder Aleksandersen om at flere gassleveranser kan bli utsatt etter hvert. Han vil ikke gi detaljer om opptrappingen videre, og sier at dispensasjonssøknader vil vurderers fortløpende.

– Per i dag er det ikke noen store grunner for tvungen lønnsnemnd, sier han.

Er det stor streikevilje?

– Ja det skal være sikkert og visst at streikeviljen er virkelig stor, og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, så vi står på videre, sier Aleksandersen.