Hyttefolk finansierer fastboende

Rådyre boligtomter i strandsonen finansierer billige hustomter lenger borte fra sjøen på Talgje i Ryfylke.

Leiligheter Finnøy

I likhet med Talgje, er det også på Finnøy mye nybygging.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Hyttefolk finansierer hustomter for fastboende på Talgje i Ryfylke. Tomter i strandsonen går for både to og tre millioner kroner, noe som fører til at tomtene lenger borte fra sjøen går på billigsalg

– Slik kan flere som vil slå seg ned på øya få råd til hustomt, sier kommunestyrepolitiker for KrF i Finnøy, Åge Vårdal.

Innbyggertallet dobles

De dyreste tomtene like ved sjøen i det nye byggefeltet på øya går for både to og tre millioner kroner. Med så stor fortjeneste kan tomtene lenger borte fra sjøen prises ned. Talgjebuen, Vårdal, viser stolt fram det nye byggefeltet i Østebøvågen på Talgje. Når det nye feltet er ferdig utbygd vil innbyggertallet på Ryfylke-øya doble seg, fra dagens 170.

– Tomtene har litt forskjellige utsikter. Noen vender mot Østhusvik og Rennesøy, noen andre mot Strandalandet og Tau, og begge deler er like fint, mener Vårdal.

– Bevisst strategi

Finnøy kommune har ikke boplikt. Det gjør at hyttefolk like gjerne som fastboende kan legge inn bud på de totalt 40 tomtene på Talgje. Den dyreste tomten like ved sjøkanten, er priset til 3 millioner kroner, ellers er prisen på de mest sjønære enbosteds-tomtene godt over 2 millioner kroner. Prisen for tilsvarende tomter litt lenger borte fra sjøen, er nesten nede i ein tredjepart, til om lag 800.000 kroner.

– Det er en helt bevisst strategi. Infrastrukturkostnadene blir i prinsippet like for en tomt ved sjøen og en tomt høyere oppe, så man kan vel si at de billigste tomtene blir subsidiert av de dyreste. På den måten kan en sikre at folk som vil bo på øya får råd til hustomt, sier prosjektleder for byggefeltet, Tor Arne Gard.

Han forteller at både utbygger og kommunen har et sammenfallende ønske om at det skal være tomter i alle prisklasser.

– Her er det mulighet for alle, og vi får en variert struktur på dem som bor i byggefeltet, både når det gjelder inntekt, alder og familietype. Så sånn sett er det veldig billig, sier Vårdal.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Han mener at systemet er rettferdig.

– Det er vel sånn alle veier at tomter blir verdsatt i forhold til beliggenhet. En betaler det en vil for det en vil ha så jeg ser ikke dette som om noen finansierer andre, sier Vårdal.

I følge prosjektlederen kan det tenkes at tomteprisene i sjøkanten hadde vært lavere dersom en ikke hadde en strategi på å gjøre de andre tomtene lavere. Uansett mener han at tomter i millionklassen på Talgje er i tråd med markedsprisene.

– Sammenlignet med området rundt mener vi at det faktisk heller er billig sett opp mot markedet. En må se på beliggenheten og hva en får på kjøpet, sier Gard.