Hopp til innhold

Kommuner peker på hverandre etter at steinras ødela hytteparadis

Det rasrammede hyttefeltet på Ombo ville ikke blitt bygget i dag. Samtidig mener kommunene Stavanger og Hjelmeland at det er uklart hvem som har ansvar for rassikringen.

Kjell Åke Luren

Kjell Åke Lurén og familien hans opplevde at den trygge familiehytta ble til et sted de er redde for å dra tilbake til.

Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Mandag kveld mistet Kjell Åke Lurén og familien hytta på Ombo. Ferieparadiset deres ble ødelagt av et stort steinras.

– Dette er det tredje skredet på ti år, sier Lurén.

Og hytteeieren mener det har blitt gjort for lite for å forhindre nye skred.

– Kommunen har ikke tatt dette på alvor.

Stavanger kommune, som Ombo er en del av, sier de ikke ville godkjent byggingen av hyttefeltet i dag.

– Med dagens regelverk ville ikke Stavanger kommune bygget dette hyttefeltet uten å sikre det ordentlig mot ras, sier Leidulf Skjørestad, fungerende kommunedirektør i Stavanger kommune.

Uenige om ansvar

Øya Ombo har tidligere vært delt mellom flere kommuner, men i 2020 ble hele øya en del av Stavanger.

Da hyttefeltet ble bygd i 1996, hørte Ombo til Hjelmeland kommune.

Varaordfører i Hjelmeland, Gaute Haug (Ap), mener ansvaret for selve utbyggingen av hyttefeltet for nesten 30 år siden må fordeles, og ikke legges på Ryfylke-kommunen alene.

– Både fylkeskommunen og statsforvalteren sa ja til dette, så det er ikke noe bare Hjelmeland kommune har gjort.

Når det gjelder hvem som har ansvar for rassikring av området den dag i dag, er Haug svært tydelig:

– Det mener jeg er Stavanger kommune. Ombo ligger i Stavanger kommune.

Skjørestad i Stavanger kommune er imidlertid uenig i at det er så enkelt, når han får spørsmål om det samme.

– Dette er vi nødt til gå igjennom. Normalt ville man gjort tiltak i forbindelse med utbyggingen av hyttene, og som en del av kartleggingen av hyttetomten. Det er ikke blitt gjort her.

– Vi oppfattet at dette var et partsforhold som ikke vi var en del av, fortsetter Skjørestad.

Leidulf Skjørestad

Fungerende kommunedirektør i Stavanger, Leidulf Skjørestad, sier kommunen vil ta initiativ til samtaler om rassikkerhet på Ombo.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Varaordfører Haug kjøper ikke forklaringen, men er i likhet med Skjørestad enig i at kommunene nå må prate sammen for å finne en løsning.

– Vi må uansett gå i dialog her, for dette er jo farlig for hytteeierne.

Kunne vært forhindret

Ifølge skredloggen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom det ikke opp rassikring i området før 2007, altså drøye ti år etter at hyttefeltet på Ombo ble bygd.

Og i 2022 inviterte Stavanger kommune til et møte med hytteeierne om rasfaren i området.

Mandag kveld havnet hytta til Kjell Åke Lurén midt i steinraset.

– Om det hadde vært fint vær, så hadde vi nok sittet ute i pergolaen, sier han.

Heldigvis satt de inne. Utenfor ble pergolaen knust til pinneved under flere tonn med stein.

Pergolaen på Ombo ble knust til pinneved.

Pergolaen, hvor familien ofte satt, ble knust til pinneved.

Foto: Adrian Fosse Årthun / NRK

Med god rassikring kunne dette blitt forhindret, tror Lurén.

Dette lover Leidulf Skjørestad at kommunene skal forsøke å finne ut av. De vil nå ta initiativ til å finne en løsning sammen med hytteeierne og Hjelmeland kommune.

NVE: Hjemkommunen har ansvaret

I Norge er det over 49.000 bygninger som har behov for å sikres mot ras, viser tall fra NVE.

Ifølge fungerende seksjonssjef Siv Åshild Seljesæter i NVE er det i hovedsak hjemkommunen som har ansvaret for skredsikringen.

– Kommunene har et grunnleggende ansvar for å trygge befolkningen innenfor sitt geografiske område, og har også ansvar for beredskap og krisehandtering knyttet til naturfarer.

– Dette ansvaret inkluderer å sikre at krav i plan- og bygningsloven blir oppfylte. Gjennom god arealplanlegging kan man styre ny utbygging vekk fra områder som er utsatt for naturfare, fortsetter hun.

Steinras på Ombo i Stavanger

Steinraset gikk mandag kveld. Mer enn 20 hytter ble evakuerte den kvelden.

Foto: Adrian Fosse Årthun / NRK

Politisk rådgiver Jorid Juliussen Nordmelan (Ap) i Energidepartementet understreker at behovet for å sikre eksisterende bebyggelse mot flom og skred er stort.

– Dette er et viktig arbeid som skal styrkes framover. Kommunene har en sentral rolle når det gjelder å sikre mot naturfarer som flom og skred. De er i best posisjon til å vurdere behovet og prioritere hvilke områder som bør sikres først, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun viser til at kommunene kan søke bistand hos NVE.