Hopp til innhold

Kjøpte svart arbeid - må i fengsel

Hytteeieren kjøpte svart arbeid av en tømrer for å utbedre hytten. Nå må Stavangermannen i fengsel.

En mann, bosatt i Stavanger-distriktet, er den første privatpersonen som er dømt til ubetinget fengsel, for å ha kjøpt svart arbeid.

Den 43 år gamle mannen kjøpte svart arbeid av en tømrer til en verdi av 326.000 kroner, for å utbedre hytten i Åseral i Aust-Agder.

Han ble dømt i Stavanger tingrett, og nå har Høyesterett omgjort en betinget fengselsstraff på 60 dager, til 21 dagers fengsel

Medvirket til skattesnusk

Tømreren, som Stavangermannen brukte til arbeid på hytten sin, unndro seg skatter og avgifter. Han ble i mai 2008 dømt til 120 dagers fengsel og en bot på 100.000 kroner.

Desember samme år ble stavangermannen tiltalt for å ha kjøpt svart arbeid av tømreren.

Stavanger tingrett dømte mannen til 60 dagers betinget felselsstraff, og inndragning av 80.000 kroner for å ha medvirket til skatteundragelse.

Aviste anken

Påtalemyndigheten anket først dommen til Gulating lagmannsrett, som forkastet den. Saken ble anket videre til Høyesterett.

Nå har en enstemmig Høyesterett fastsatt straffen for stavangermannen til 21 dagers fengsel, og inndragning av 80.000 kroner.

Dette er første gang Høyesterett har behandlet fengslingsspørsmål i forbindelse med kjøp av svart arbeid.

Streng dom

Advokat Odd Rune Torstrup er 43-åringens forsvrarer. Han sier dette om dommen:

– Når du blir dømt for avgiftsundragelser på rundt 92.000 kroner, så burde det vært tilstrekkelig med samfunnstraff.

Torstrup er likevel fornøyd med at straffen er satt til 21 dagers ubetinget fengsel, og ikke 45 dager, som var påtalemyndighetens påstand.

Forsvareren mener dommen sender et klart signal om at kjøp av svart arbeid tas alvorlig, og vil bli slått hardt ned på.

– Høyesterett har nå sagt at hvis man unndrar skatter og avgifter for rundt 80.000 og 90.000 kroner, så må man regne med fengsel, avslutter Torstrup.