NRK Meny
Normal

Hytteboom i Rogaland

Bygging av hytter i Rogaland er dobbelt så stor nå som for ti år siden. I fjor ble det igangsatt bygging av 300 hytter mot 155 i 1995.

Sjøboder i Rogaland
Foto: NRK

Mange av hyttene blir bygd i strandsonen til tross for byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet.

Leder av miljøvernavdelingen Odd Kjos-Hansen hos fylkesmannen etterlyser strengere regler for å stoppe hytteutbyggingen i strandsonen.

Kjos-Hansen mener hytteutbyggingen i Rogaland skjer altfor fort og fører til en privatisering av strandsonen.

- Nå er det et veldig stort press for å bygge nye hytter, og vi  ser at dette er i strid med den restriktive strandsonepolitikken som regjeringen har annonsert, sier Kjos-Hansen.

Utbyggingen av hytter, skjer i hele Rogaland,men er størst i Eigersund, Hjelmeland, Tysvær og Rennesøy.

Prangende hytter

De nye hyttene ligger stort sett ved sjøen og er mellom 100 og 120 kvadratmeter store. Det er 50 kvadratmeter mer enn for ti år siden.

Kjos-Hansen sier hyttene er prangende, og preger landskapet på en helt annen måte enn før. Hytteboomen har alvorlige konsekvenser, mener han.

Landskapet blir endret

- Landskapet endrer seg ganske mye, og at allmennheten som ikke har hytter får ferre og dårligere områder å være på, sier Kjos-Hansen.  

Nesten alle får dispensasjon

Mange av de nye hyttene ligger i strandsonen til tross for forbud om bygging innenfor 100 meters belte langs kysten. Det skjer fordi nesten alle søknader om dispensasjon blir innvilget. Politikerene er som regel enstemmig for dispensasjonen.

- Det er fritt fram, sier Kjos-Hansen.  Kommunene er for ettergivende i forhold til grunneiere og andre som ønsker å bygge i strandsonen.  

Fylkesmannen maktesløs

Kjos-Hansen etterlyser strengere regler for å stoppe den voldsomme hyttebyggingen:

- Hvis vi skal få endret denne utviklingen må regelverket bli mer firkantet og strengere.  Dispensasjonen burde være mye vanskeligere å få enn i dag, mener  han.