Ordførere hyller Lunds badeland-forslag

Gjesdal og Sandnes er positive til et storslått badeanlegg i samarbeid med Kongeparken. Stavanger ønsker ikke å legge et regionalt anlegg utenfor sine kommunegrenser, noe som kan skrinlegge Kongeparkens forslag.

Aquarama

Modellen som er brukt for å realisere Aquarama i Kristiansand, kan være aktuell for å få på plass et regionalt anlegg på Nord-Jæren.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– I årene framover kommer det til å bo flere mennesker i Sandnes og jærkommunene, enn i Stavanger. Det er helt riktig å plassere et regionalt anlegg på Ålgård eller Sandnes, sier ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø.

Frode Fjeldsbø

Frode Fjeldsbø vil gjerne legge til rette for et stort bade- og svømmeanlegg i Gjesdal.

Foto: Gjesdal kommune

Han er svært positiv til Kongeparkens forslag om å legge et framtidig badeanlegg i Gjesdal. Tanken er å bygge et anlegg som både kombinerer tilbudet om et badeland med et ordentlig svømmeanlegg for idrettsutøvere.

– Kongeparken trekker mange tusen barnefamilier til Ålgård, derfor bør anlegget legges her, sier han.

– For idretten er ikke Ålgård den optimale plassering, men jeg mener badelandsfunksjonen likevel taler for å satse på oss, legger han til.

Neste år etablerer også det store kjøpesenteret Norwegian Outlet seg i kommunen. Ifølge ordføreren styrker dette kommunens posisjon.

Sandnes-ordfører: – Vi er sentrum

Stanley Wirak

– En eller annen samarbeidsmodell er vi positive til, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I nabokommunen Sandnes har de lenge hatt et ønske om å finne plass til et framtidig anlegg. Tanken om å legge regionens store anlegg i Sandnes, frister ordføreren.

– Regionens sentrum er ved havnebassenget i Sandnes. Vi sa nei til å være med på folkebadet i Jåttåvågen, men syns absolutt det hadde vært noe å samarbeide med Kongeparken for å få på plass et tilsvarende anlegg i Sandnes, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

Kommunen har vedtatt nytt svømmebasseng på Iglemyr, så han ser foreløpig ingen gode økonomiske løsninger for prosjektet.

– Det er avgjørende at anlegget drives av private aktører, men jeg er villig til å se på ulike samarbeidsmodeller for å få dette til, sier han.

Stavanger

Christine Sagen Helgø

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø mener det er uaktuelt å legge et regionalt svømmeanlegg utenfor Stavangers grenser.

Foto: Stavanger kommune

– Våre idrettsutøvere trenger et anlegg i nærheten, og det blir for langt for dem å reise til Gjesdal. De aktive svømmerne trener mye, og trenger et anlegg i nærheten av der de bor, sier ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

Hun syns det er bra at Kongeparken er på banen med et forslag, og ser godene av å ha et badeland i tilknytning til parken. Likevel – et konkurranseanlegg vil hun ha i Stavanger.

– Vi holder fast på planene om et folkebad i Jåttåvågen. Denne plasseringen er også god i forhold til kollektivtrafikk, sier hun.

Samarbeidet fungerer i Kristiansand

Terje Abrahamsen

Terje Abrahamsen er idrettssjef i Kristiansand kommune.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Ordføreren viser til Aquarama i Kristiansand, som er et samarbeid mellom kommunen og to private selskaper. Kommunen eier, mens de private drifter.

– Se gjerne til Kristiansand. Fra det offentliges side er denne modellen super. Ved at vi eier får vi også mange millioner i spillemidler, som er viktig, sier idrettssjef i Kristiansand, Terje Abrahamsen.

– Hvor mener du anlegget bør plasseres?

– Det er perfekt å legge anlegget ved en fritidspark. Det er badelandet som drar inn penger, ikke selve konkurranseanlegget, sier han.