Husbrann i Nedre Vats

Det brenn i eit hus i Nedre Vats i Vindafjord. Alle som bur i huset skal ha kome seg ut.