Hopp til innhold

Hun vil at Rogaland skal fortsette som egen region

Fylkesmannen mener det beste alternativet er at Rogaland fortsetter alene som egen region. Det går fram av Magnhild Meltveit Kleppa sin høringsuttalelse til regionreformen.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmannen mener det beste alternativet er at Rogaland fortsetter alene som egen region. Det går fram av Magnhild Meltveit Kleppa sin høringsuttalelse til regionreformen.

Foto: NRK

– Fylkesmannen mener at den beste løsningen for Rogaland, og for dem som bor og har sitt virke her, er at fylket fortsetter alene.

Det er konklusjonen i høringsuttalelsen fra Magnhild Meltveit Kleppa om regionreformen. Hun legger til at fylket eventuelt kan bli tilført kommuner, slik at grensene blir sammenfallende med Sør-Vest politidistrikt.

Les også: Politikar-fleirtal positive til vestlandsregion

Les også: Her er de mest positive til vestlandsregionen

Regjeringen og flertallet på Stortinget, vil redusere tallet på fylkeskommuner til rundt ti. Fylkeskommunene på Vestlandet har gjennomført samtaler og forhandlet fram en intensjonsplan for en stor Vestlandsregion, med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kart over vestlandsregionen

Fylkeskommunene på Vestlandet har gjennomført samtaler og forhandlet fram en intensjonsplan for en stor Vestlandsregion, med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

Fylkestinget i Rogaland har sendt på høring fem ulike alternativ til framtidig struktur og organisering av eit regionalt folkevalgt nivå.

To sterke byområder

– Rogaland og Hordaland sammen kunne blitt en både slagkraftig og dynamisk region. Fylkesmannen har likevel vansker med å se hva mer og annet en slik konstruksjon skulle oppnå, ut over det de to fylkeskommunane makter hver for seg, skriver Meltveit Kleppa i sin høringsuttalelse.

Les også: Slik blir vegen mot storfylket i vest

Les også: – Regiondebatten har tappet oss for samhold og krefter

Fylkesmannen mener konkurransen mellom to sterke byområder og vil kunne komplisere utviklingsarbeidet internt i en slik region.

Motargumenter

Meltveit Kleppa mener det er lagt for liten vekt på motargumentene mot en stor Vestlandsregion.

Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener konkurransen mellom to sterke byområder og vil kunne komplisere utviklingsarbeidet internt i en vestlandsregion.

Foto: Øystein Ellingsen

– Det viktigste er nærhet til kommuner og andre brukere. Avstandene i en stor Vestlandsregion blir store. Det er verken rasjonelt eller effektivt å bruke tid og ressurser på å reise rundt i regionen, verken for politikere eller administrasjon, mener hun.

Les også: Regiondebatten på veg mot finalespill

Les også: Én av ti rogalendinger vil slå seg sammen med Agder-fylkene

Fylkesmannen tror heller ikke at digitaliserte løsninger alltid kan erstatte personlig fremmøte eller befaringer.

Magnhild Meltveit Kleppa viser til at større regioner forutsetter langt færre kommuner.

– Kommunestrukturarbeidet i Rogaland har, som kjent, til nå ikkje ført til vesentlig reduksjon i kommunetallet, skriver fylkesmannen i høringsuttalelsen til regionreformen.