Hun har flest verv i landet

Ingen kvinne i norsk lokalpolitikk har flere verv enn varaordføreren i Stavanger.

Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe har 19 verv i næringslivet. Det plasserer kommunalpolitikeren fra Stavanger på landstoppen over kvinnelige lokalpolitkere med flest verv.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Bjørg Tysdal Moe (54) er den eneste kvinnen på topp10-listen over rogalandspolitikere med flest verv. Hun er også på kvinnetoppen på landsbasis med sine 19 verv utenfor bystyret i Stavanger.

Det viser opplysninger fra NRK Brennpunkts maktdatabase.

– Hvis en går gjennom typen av styreverv jeg har, er det det ikke så stort volum som det kan se ut til i oversikten. Det er for eksempel sju legatstyrer her - møtene er sjeldne, og flere av møtene slås sammen, sier Tysdal Moe.

Det finnes mange kriterier for politikernes makt. Et av dem er antallet verv i næringslivet og viktige organisasjoner.

Dette er arenaer der det blir tatt viktige beslutninger, både av formell og uformell karakter.

Nestleder i KS

Det er også arenaer der mennesker med makt møter hverandre og knytter nettverk.

Selv mener Tysdal Moe at hennes verv i KS er det som krever mest.

– Der er jeg nestleder. KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Her synes jeg det er viktig å være til stede - både fordi jeg er fra Stavanger, fordi jeg er fra en stor by, og fordi vi da virkelig får sakene våre direkte fra bystyret til regjeringen.

– Sjelden innhabil

Varaordføreren i Stavanger sitter i en rekke sentrale maktposisjoner. Hun er styremedlem i Forus Næringspark AS, Ryfylkevegen AS og Stavanger 2008 IKS. Dessuten er Tysdal Moe varamedlem i styret i Stavanger Næringsutvikling AS og Forus Utvikling AS.

– Det er forbausende lite konflikter i de styrene jeg sitter i. Forus Næringspark har for eksempel som formål å utvikle næringen i regionen vår. Den eneste potensielle konflikten her, kan være utnytting av areal, forklarer hun.

– Men når det er sagt, blir jeg sjelden innhabil, sier KrF-politikeren.

54-åringen deltar også i politikk og organisasjonsliv på rikssplan. De siste årene har hun vært vararepresentant for KrF på stortinget, og i år ble hun valgt til nestleder i styret for Kommunenes Sentralforbund, KS.