Hun er beviset på at arbeidsmarkedet ikke er friskmeldt

Erna Solberg (H) mener det går bedre med det norske arbeidsmarkedet, og viser blant annet til at ledigheten er på vei ned. Men May-Britt Skrikrud er langtidsledig – og dem blir det stadig flere av.

May-Britt Skrikrud

I desember har May-Britt Skrikrud på Sola vært arbeidsledig i to år. Får hun ikke jobb innen det, mister hun arbeidsledighetstrygden. – Jeg kan ikke tro på annet enn at jeg får meg jobb snart, sier hun.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Jeg blir mer og mer demotivert, jo lengre tid det tar før jeg får meg jobb, sier May-Britt Skrikrud (39).

Vi treffer henne på vei inn til NAV-kontoret på Sola. Her har Skrikrud vært før. I desember har hun vært arbeidsledig i to år og da forsvinner arbeidsledighetstrygden.

– Nå har det i alle fall i et halvt år blitt sagt at ting er på vei opp, nå blir det bedre, nå er det flere jobber. Men jeg har jo ikke jobb, sier Skrikrud.

Hennes virkelighet harmoniserer dårlig med det som har kommet fram i statistikk og rapporter den siste tiden.

SR-Bank melder i sitt konjunkturbarometer om økt optimisme i oljebransjen. Videre har arbeidsledigheten gått ned de siste månedene.

– Det er helt åpenbart at skiftet har skjedd, sa statsminister Erna Solberg (H) til NRK på mandag.

Flere langtidsledige

Men det finnes også annen statistikk – og den er ikke like hyggelig. For antallet langtidsledige – som May-Britt Skrikrud – øker i oljefylkene Rogaland og Hordaland.

Videre viser statistikken at andelen av befolkningen som faktisk er i jobb, synker.

– Det er omtrent like mange i arbeid i år som i fjor, men andelen i jobb har gått ned fordi befolkningen har økt mer enn antallet sysselsatte, sier Erik Herstad Horgen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

144.000 står utenfor alt

Totalt står 144.000 personer i Norge utenfor både arbeid, trygd og utdanning. Rundt halvparten av disse mener selv at de er arbeidsledige, men tilfredsstiller ikke kriteriene for å bli definert som arbeidsledige.

– Det er veldig alvorlig, og dette snakket Erna Solberg veldig mye om for fire år siden. Nå snakker hun ikke om det, nå er det som om alle piler peker opp og alt går meget bedre, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Det mest alvorlige i norsk arbeidsliv

Arbeid har vært et sentralt tema i valgkampen, og Arbeiderpartiet har insistert på at det ikke nødvendigvis går bedre med landet vårt.

– Vi har hatt en veldig høy andel folk i jobb, det er jo kjennetegnet med Norge, men de siste 10–15 årene har denne andelen falt og det har fortsatt å falle de siste årene. Det mener jeg er det mest alvorlige i norsk arbeidsliv i dag, sier Støre.

Regjeringen viser på sin side til en budsjettlekkasje som viser at regjeringen vil bruke 37,2 millioner kroner på forsterket oppfølging av arbeidsledige som har under et halvt år igjen av dagpengene. Solberg er lei av svartmalingen.

– Jeg tror vi må evne å glede oss over at ting går bedre, selv om ikke alt er perfekt. Det er viktig for å skape optimisme og grunnlag for nye jobber, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland