Høyre vil ha bedre busstilbud til studentene

Høyres forslag til kollektivpakke for universitetsområdet innebærer veier prioritert for buss, større busskur og strengere parkeringsbestemmelser.

Morten Asbjørnsen

Høyre-politiker og student ved UiS, Morten Asbjørnsen, ser helst at det kjører flere busser gjennom campus.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Bussen må få en prioritet på veiene, slik at det blir mer attraktivt å kjøre buss. Det er viktig at studentene rekker forelesningene, og slipper å stange i samme kø som bilene, sier student og Høyre-politiker Morten Asbjørnsen.

Til høsten skal politikerne i Stavanger ta stilling til en områdeplan for området ved Universitetet i Stavanger. Der vil Høyre fremme forslaget om en kollektivpakke.

– Infrastrukturen må bli bedre, og det trengs hyppigere avganger, forteller partikollega Erlend Jordal.

Erlend Jordal

– Vi må ta grep nå, før veksten har kommet så langt at ting blir for utfordrende, sier Erlend Jordal.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Strengere parkeringsbestemmelser

Det blir stadig flere ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger, og partiet ser helst at kollektivtilbudet forbedres. Ikke bare for studentene, men for arbeidsplassene som ligger i nærheten, som for eksempel Oljedirektoratet, Ptil, Måltidets hus og IRIS.

– Vi må få på plass en langt høyere kollektivandel enn det som er tilfellet i dag, sier Jordal.

– Er dette oppskriften for å få folk til å parkere bilen?

– Mange kommer til å bruke bil likevel, men vi vet at antall parkeringsplasser i området kommer til å gå ned i tiden framover, sier han.

Jordal og Asbjørnsen

Erlend Jordal (til høyre) og Morten Asbjørnsen står bak forslaget som fremmes til høsten, når områdeplanen for UiS skal behandles av Stavanger-politikerne.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Partiet mener korttidsparkering på deler av det som i dag er langtidsparkering er en god ide.

– Da vil flere se at det lønner seg å ta buss. Vi må ha både gulrot og litt pisk for å få kollektivandelen opp, sier han.

Dette er eksempler på tiltak Høyre ønsker for universitetsområdet:

 • Lysprioritering for busser gjennom Madlamarkveien
 • Lysprioritering for utkjøring til Kristin Bonnevis vei
 • Lysprioritering for utkjøring på Ullandhaugsveien
 • Lysprioritering for busser langs Ullandhaugsveien
 • Kollektivpassasje nordvest ved UiS og lysprioritering gjennom rundkjøringene.
 • Kollektivfelt for busser som skal ut på K. Bonnevies vei helt i sør.
 • Større busskur alle steder langs hovedkollektivaksen. De er i dag kraftig underdimensjonerte.
 • At alle busstopp skal ha sanntidsinformasjon på Campus
 • Egne ”billettautomater” ved hovedbusstoppet på campus der en kan fylle på egne busskort og kjøpe billetter og flere steder som ved OD/Måltidets Hus.
 • Parkeringsplasser – med bom. (for dem som er korttidsbesøkende)
 • Andre fysiske tiltak som får bussene fra sentrum raskere frem som blir identifisert underveis i prosessen.

Vil be om hjelp fra staten

Finansieringen som er foreslått innebærer hjelp fra staten. Høyre ønsker å få politikerne i Stavanger med på å søke om ekstra belønningsmidler på 20 millioner kroner.

Buss

Et langt bedre kollektivtilbud ved Universitetet i Stavanger, kan føre til at flere parkerer bilen hjemme, håper partiet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– I år fikk regionen mange millioner til å styrke kollektivtiltakene på Forus. Neste år må vi sammen løfte en ny kollektivpakke på universitetsområdet, mener Jordal.

Han mener at bommidler som ikke er brukt, bør går til kollektivpakken. Parkeringsinntekter på campus, på inntil to millioner, foreslås også som en del av finansieringspakken.