Høyesterett: Haxi er lovlig

Høyesterett har forkastet anken i den såkalte Haxi-saken, melder E24. Tre Haxi-sjåfører i Stavanger ble frifunnet i tingretten, men dommen ble anket. – Det er befriende å få en rettskraftig dom, som slår fast fra øverste rettsinstans at Haxi er lovlig. Alle kan nå bruke appen vår uten bekymring, sier Haxi-gründer Aleksander Soenders til E24.