NRK Meny

HØYEST ARBEIDSLEDIGHET I LANDET:

Ved utgangen av november er 10.534 personer helt uten arbeid, og dette utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Det siste året er arbeidsledigheten i Rogaland nesten blitt doblet. Ledigheten øker innen alle yrkesgrupper unntatt undervisning, og arbeidsledigheten er størst i aldergruppen 20 til 30 år, viser tallene fra Nav Rogaland. Arbeidsledigheten i Rogaland er nå den høyeste i landet.