Nå blir dette nesten dobbelt så dyrt

Fra 1. januar risikerer du langt høyere bot dersom du parkerer ulovlig.

Fikk bot for feilparkering

Trafikkbetjent Maud Eikeland skriver stadig ut bøter for feilparkering i Stavanger sentrum. Nå blir gebyret høyere.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Her er det en bil som står på parkering forbudt. Det betyr et gebyr på 500 kroner, men snart vil det koste 900 kroner, sier Maud Eikeland.

Hun er trafikkbetjent og arbeidsleder i Stavanger parkering. I dag er 500 kroner det høyeste gebyret hun kan skrive ut, men det blir det altså slutt på fra neste år.

Da trer nemlig de nye parkeringsforskriftene i kraft. Disse skal gi felles standarder og regler for alle landets parkeringsselskaper, uavhengig av om de er private eller offentlige.

Selskapene får tre gebyrsatser de må forholde seg til:

  • Gebyr på 300 kroner: Skrives ut når bilfører ikke har trukket billett på tidsbegrensa gratisparkering.
  • Gebyr på 600 kroner: Skrives ut ved parkering over makstid på avgiftsplasser eller når bilfører ikke har betalt på avgiftsplass.
  • Gebyr på 900 kroner: Skrives ut ved feilparkering på handikapplass, fortau, kryss, gangfelt, parkeringsforbud, stanseforbud.

Private blir billigere – offentlige blir dyrere

Endringene gjør at mange offentlige parkeringsselskaper skrur prisen opp, blant annet Stavanger parkering.

– For eksempel øker gebyret for å stå over makstid på avgiftsplass fra 300 til 600 kroner, sier Eikeland.

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som lanserte de nye parkeringsforskriftene tidligere i år. Endringene skal sikre forbrukerne et bedre vern, blant annet ved at private parkeringsselskaper ikke lenger får gjøre som de vil.

Trafikkorganisasjonen NAF er blant dem som har jobba for å få på plass et felles regelverk i mange år.

Thor Jåsund

Thor Jåsund i NAF.

Foto: Magnus Stokka

– Vi har sett flere tilfeller på at mindre seriøse parkeringsselskaper har operert med helt egne parkeringsbestemmelser bare for å tjene penger. Det blir det nå slutt på, sier Thor Jåsund, som sitter i politisk komite i NAF.

– Noen vil få seg et sjokk

Han støtter dermed endringene, selv om det i mange tilfeller betyr at bøtene blir høyere.

– Nå vet i hvert fall bilistene hvilke regler de skal forholde seg til. Det blir også mye lettere å klage siden et eget parkeringstilsyn kommer på plass, sier Jåsund.

Trafikkbetjent Maud Eikeland er spent på hvordan bilistene vil motta endringene.

– Det blir interessant å se reaksjonene til folk. Jeg tror nok at noen vil få seg et sjokk når de plutselig må ut med 900 kroner for feilparkering, sier Eikeland.

Ulovlig parkering

Denne bilføreren fikk en bot på 500 kroner for parkering på fortau. Fra neste år øker bota til 900 kroner.

Foto: Mari Friestad / NRK