Høy vannstand i Vågen

Ekstremværet «Vidar» fører til høy vannstand i Vågen i Stavanger, og vannet går nå nesten over kaikanten. Det er ventet at vannstanden i verste fall, vil stige 20 centimeter over kaikanten i ti-tiden i dag. Samtidig er det ventet høye bølger.