Hotell i Bjergsted

  • STORDALEN FÅR BYGGE I BJERGSTED:

    Formannskapet i Stavanger gjekk einrøystes inn for at Petter Stordalen skal få bygge hotell på tomta ved konserthuset i Bjergsted.

  • HØGRE VIL HA STORDALEN

    Etter Høgre sitt gruppemøte i dag vart det klart at også dei vil at Petter Stordalen skal få bygge hotell i Bjergsted. Formannskapet avgjer saka no i ettermiddag.