Vil pålegge foreldre urinprøver og meldeplikt

I dag kan foreldre nekte hjelp fra barnevernet. Det vil barneminister Solveig Horne (Frp) ha en slutt på. – Dette er en styrking av barns rettssikkerhet, mener barnevernssjef.

Solveig Horne

Barneminister Solveig Horne ønsker en lovendring for at foreldre skal pålegges hjelp fra barnevernet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi vil styrke barns rett til hjelp, og da er det viktig at barnevernet kan ta i bruk flere virkemidler, sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Regjeringen foreslår derfor en lovendring, der foreldre blir tvunget til å følge hjelpe- og kontrolltiltak fra barnevernet, skriver Aftenposten.

I dag er barnevernet avhengig av at familiene samtykker til hjelpetiltak, hvis ikke situasjonen er så alvorlig at omsorgsovertakelse blir vurdert.

Kan kun pålegges barnehageplass

Noen av tiltakene er å pålegge foreldrene urinprøver og meldeplikt.

Vi vet at mange barn ofte hadde trengt hjelp tidligere enn de faktisk får. Denne lovendringen gjør det enklere å pålegge hjelpetiltak der foreldrene nekter å samarbeide, sier Horne.

I dag kan barnevernet kun pålegge foreldrene å motta barnehageplass for barna.

– Vi ser at det er flere barn som trenger mer. Det kan være leksehjelp, besøkshjem, fritidsaktiviteter eller støttekontakter. I tillegg trenger mange foreldre veiledning for å bli trygge og gode omsorgspersoner, sier ministeren.

Barnevernssjef støtter lovendring

Trygve Apeland.

Barnevernssjef i Sandnes, Trygve Apeland.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Barnevernssjef i Sandnes, Trygve Apeland, er positiv til det nye lovforslaget.

– I dag har barnevernstjenesten i realiteten kun to alternativer: Å henlegge saken eller gå til omsorgsovertakelse. En lovendring er etter min oppfatning en styrking av barnets rettssikkerhet, sier Apeland.

Han mener dette særlig vil ha betydning i saker der situasjonen vurderes som alvorlig, men der de mangler dokumentasjon.

– Det gir barnevernet mulighet til å jobbe i saker der barn kan befinne seg i en situasjon med omsorgssvikt, uten at vi kan dokumentere dette nok til å fremme en sak om omsorgsovertakelse, sier Apeland.

Tror færre foreldre blir fratatt barna

– Hvordan harmonerer dette med Fremskrittspartiets politikk, som omfavner mest mulig frihet og færrest mulig byråkratiske tiltak?

– For meg er det aller viktigste at barna får bo hjemme der dette er mulig. Samtidig må vi sikre at barna får den hjelp de har krav på, sier Solveig Horne.

Hun tror dette forslaget vil føre til at færre foreldre blir fratatt barna.

– Det kan føre til at foreldre får øynene opp for at barnevernet er der for å hjelpe. Nå kommer myndighetene tidligere inn og gir familien hjelp i hjemmet, fremfor at barna må flytte fra foreldrene.