Solveig Horne vil ikke gå i 8. mars-tog

– Vi trenger 8. mars, men vi trenger 9. og 10. mars også, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Solveig Horne

– Det er unaturlig for meg å gå i tog 8. mars, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I morgen 8. mars skal barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til Drammen for å holde innlegg for minoritetskvinner. Hun skal ikke gå i tog.

– Jeg har aldri før markert 8.-mars ved å gå i tog. Derfor er det unaturlig for meg å gjøre det i år. Det er viktig at vi er på banen på viktige likestillingstema hver eneste dag, sier hun.

– Som likestillingsminister, bør du ikke gå i toget da?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er ingen plikt å gå i 8. mars-tog. Jeg har stor respekt for dem som velger å markere dagen ved å gå i tog, men det er ikke en måte som jeg feirer 8. mars på, sier Horne.

– Hvor viktig er 8. mars for kvinnesaken?

– Jeg mener at alle dager er viktige for å få fram kvinnesaker. Hvis 8. mars kan være med å løfte slik saker – som vold mot kvinner, da har 8. mars en misjon. Men det vi ikke må glemme, det er at 8. mars er en internasjonal kvinnedag, og at vi må ha det internasjonale perspektivet, og ikke bli så navlebeskuende at vi bare tenker på ting som angår Norge.

Det er varslet rekordoppmøte på årets kvinnedag. Parolen mot reservasjonsretten får mye av æren for det.

– Når det gjelder reservasjonsretten, så mener jeg og regjeringen at den vil styrke kvinners rettigheter på grunn av at de nå får vite hvilke leger som benytter seg av reservasjonsmuligheten. De får gå i tog de som vil, men dette er viktig å få fram, sier Solveig Horne.

– Rigmor Åserud (Ap) skriver i dagens Aftenposten at med deg som minister så trenger vi 8. mars i lang tid framover. Hva synes du om det?

– Vi trenger 8. mars, og vi trenger 9. og 10. mars. Dette fordi vi har en viktig utfordring, og det er å bekjempe vold mot kvinner. 10 prosent av norske kvinner utsettes for vold og overgrep. Det viser at vi ikke har kommet langt nok i det arbeidet, sier hun.

– Du skal tilbringe 8. mars med minoritetskvinner. Men du har sagt at likestilling må være mer opp til hver enkelt familie, noe som Åserud sier at vil nettopp ramme innvandrerkvinner?

– God familiepolitikk er også god likestillingspolitikk. Derfor er det viktig for regjeringen å ha fokus på fleksibilitet og valgfrihet – som en god foreldrepermisjonsordning og god kontantstøtteordning, slik at familien i en kort periode av et travelt småbarnsliv kan velge annerledes enn det som kanskje andre gjør. Derfor er det god likestillingspolitikk, sier Horne.