Høgre står på det dei har vedtatt

Bompakka på Nord-Jæren har vore veldig vanskeleg å få sett saman, men nå er det gjort. Høgre vil ha firefelts motorveg frå Tasta til Randaberg og frå Hove til Ålgård, og for å få det til trengst inntektene frå bomringen, seier Janne Johnsen, (H).