Hodne tapte mot Løgnaslaget

Løgnaslaget er frifunnet for ærekrenkelser etter at de kalte Merete Hodne for «nazifrisør» i en revy-sketsj. Hodne må også betale saksomkostninger.

Løgnaslaget i retten

Medlemmene i Løgnaslaget er frifunnet for ærekrenkelser mot Merete Hodne.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Det er kjekk lesing, dette er kjekk start på helga, sier Per Inge Torkelsen i Løgnaslaget.

– Er du overrasket?

– Jeg hadde regnet med det. Jeg hadde blitt ekstremt overrasket hvis vi hadde blitt dømt på noe som helst punkt, men dette er en 100 prosent frifinnelse, så nå håper jeg vi er ferdige. Vi har brukt mye tid på dette, vi satt tre dager i retten i desember, midt i den beste julebordssesongen, sier Torkelsen.

Brukte «nazifrisør» i sketsj

Løgnaslaget kalte Merete Hodne for «nazifrisør» i revy-sketsj, og det var ærekrenkende, mente hun. Det er tingretten ikke enig i.

Merete Hodne og advokat Per Danielsen

Merete Hodne med sin advokat Per Danielsen

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

I retten argumenterte Hodnes advokat for at ordet «nazi» ikke bør brukes når en egentlig ikke mener at en person er nazist i ordets rette forstand, men dette tok ikke Stavanger tingrett hensyn til.

– I uformell dagligtale har ordet også en annen betydning: Det brukes tidvis som adjektiv for å beskrive noe som ekstremt, hardt, strengt, rigid, skriver retten, og nevner «nazi-lærer» og «nazi treningsdisiplin» som eksempler.

At bruken av ordet var en del av en revy, og satire, er også vesentlig, mener retten.

Løgnaslaget

Løgnaslaget på scenen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Revyvisa er inspirert av saken der Hodne avviste Malika Bayan i frisørsalongen sin på Bryne fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne ble bøtelagt for brudd på diskrimineringsloven. Hun anket saken til Høyesterett, men der der ble anken avvist .

Hodne krevde 200.000 kroner i oppreisning og erstatning etter skadeerstatningsloven, for hver av de fem saksøkte.

– Yringsfrihet og ironi står sterkt

– Dommen er etter min oppfatning ikke overraskende, ytringsrommet for satiriske utsagn

Anine Kierulf

Anine Kierulf er jurist og ekspert på ytringsfrihet.

Foto: NRK

om allment interessante samfunnssaker, skal være svært vidt, sier advokat og ekspert på ytringsfrihet, Anine Kierulf.

– Vi får lov til å bruke ironi i humoren, og der står ytringsfriheten sterkt, sier Torkelsen etter å ha lest dommen. Han mener det er en viktig forskjell på revy og Dagsrevy.

– Vi kunne forventet reaksjoner dersom dette ble framført i Dagsrevyen, men ikke når middelaldrende menn danser og framfører en middelmådig tekst på en revyscene, sier han.

Hodne skuffet

Merete Hodne vil selv ikke uttale seg om dommen, men viser til sin advokat.

– Jeg hadde håpet på en spennende dom som tok stilling til det viktige, men dessverre sier retten at hun ikke er beskyldt for verken holdinger eller meninger i retning av nazisme, så da blir saken jo helt annerledes enn slik folk flest har oppfattet den, det er veldig skuffende å se, sier Hodnes advokat, Per Danielsen.

Han sier Hodne selv er skuffet over dommen, og hun forstår ikke at det går an å oppfatte dette på noen annen måte enn det folk flest oppfattet det som.
Hodne har ikke bestemt seg for om hun går videre med saken.