Frykter folk lar seg skremme av sykkelen

Hjertelege mener store sportsarrangementer som Nordsjørittet er viktig for folkehelsen. Det bør overskygge at enkelte deltakere får helseproblemer underveis.

Syklist omkom i Nordsjørittet

To personer ble innlagt på sykehus med hjerteproblemer under Nordsjørittet på lørdag. En person omkom i rittet. Det er usikkert om den ulykken skyldes hjerteproblemer.

Foto: Ole-Andrè Lagmanndokk / NRK

To personer ble innlagt på sykehus med hjerteproblemer under Nordsjørittet på lørdag. En person omkom i rittet. Det er usikkert om dødsulykken skyldes hjerteproblemer.

– Helsesjekk har veldig begrenset verdi

Overlege Stein Ørn på kardiologisk avdeling ved Stavanger Univeristetssykehus mener det har liten hensikt å innføre obligatorisk helsesjekk for å forebygge slike problemer under store idrettsarrangementer.

– Det å drive helsesjekk på forhånd har veldig begrenset verdi. Du kan sammenligne med det en EU-sjekk på bilen din. En har veldig begrenset evne til å forutsi at det skjer noe galt med bilen din i løpet av de neste månedene, sier Ørn.

Ørn er sykkeltrener og landslagslege for sykkelforbundet.

Stein Ørn

Overlege Stein Ørn på kardiologisk avdeling ved Stavanger Univeristetssykehus mener det har liten hensikt å innføre obligatorisk helsesjekk for å forebygge helseproblemer under store idrettsarrangementer.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

– Lytt til kroppens signaler

En obligatorisk legesjekk for mosjonister som vil delta i krevende konkurranser, som blir gjennomført i mange andre land, mener Ørn er unødvendig og gir falsk trygghet.

– Det som er viktig for en amatør er å lytte til kroppens signaler. Hvis man har kjent uregelmessigheter, ting som oppleves ubehagelig, bør man ta kontakt med lege, sier Ørn.

Rådet fra hjertelegen er dessuten å trene og konkurrere sammen med andre. Man bør passe på hverandre. Ørn frykter at folk lar seg skremme til passivitet.

– Det er veldig viktig at man fortsetter å bruke kroppen sin fysisk. Vi ser at generasjon etter generasjon faller i fysisk yteevne. Det er en veldig farlig situasjon, mener legen.

– Lær hjerte og lungeredning

Ørn mener det er naturlig at mange blir redde for å delta i for eksempel Nordsjørittet når de hører om at folk får akutte helseproblemer underveis.

– Man ser på de isolerte tragiske situasjonene som oppstår og så glemmer man de positive effektene et slikt arrangement har for å stimulere den generelle lysten og det generelle aktivitetsnivået, sier Ørn.

Han mener at arrangementer som Nordsjørittet er en veldig viktig motivasjonsfaktor for å drive en stor del av befolkningen inn i fysisk aktivitet.

– Vi vet at den fysiske aktiviteten er veldig viktig for befolkningen, for helsen til befolkningen generelt, sier Ørn.

Overlegen oppfordrer folk som deltar i større sportsarrangementer til å ta førstehjelpskurs. De bør lære seg enkel hjerte og lungeredning.

Nordsjørittet 2011

Ørn mener det er naturlig at mange blir redde for å delta i for eksempel Nordsjørittet når de hører om at folk får akutte helseproblemer underveis.

Foto: REED / Nordsjørittet