Hopp til innhold

Hjelper arbeidsinnvandrere gjennom papirmølla

Nesten 40 prosent av de arbeidsledige i Rogaland er arbeidsinnvandrere, og møtet med skjemaveldet i Nav er vanskelig. Derfor opprettes hjelpesenteret Caritas.

Sigurd Markussen

Sognepresten i Den katolske kirke i Stavanger, Sigurd Markussen, vil etablere Caritas i Stavanger. Kirken holder allerede norsk-kurs seks ganger i uka.

Foto: Ingvild Bjorland / NRK

Akkurat nå er 8200 arbeidsledige i Rogaland, og så mange som nesten 40 prosent av disse er arbeidsinnvandrere. Når de oppsøker NAV, er det ikke så lett, når alt står på norsk.

– Det er vanskelig å lete etter informasjon når alt er på norsk, sier Glexi fra Venezuela.

– Av og til er det mange spørsmål, og da er det ikke alle utenlandske som klarer å forstå hva de mener, sier Anna fra Russland.

Begge damene har hatt jobb i Norge, men er nå arbeidsledige og søker jobb. Da er det å orientere seg i skjemaveldet på NAV nesten uoverkommelig, og mange opplever å ikke få den hjelpen de trenger.

 Glexi fra Venezuela og Anna fra Russland

Glexi fra Venezuela (t.h) og Anna fra Russland opplever NAV sine nettsider som utfordrende å bruke, når all informasjon er på Norsk.

Foto: Ingvill bjorland / NRK

Språk skaper problemer for NAV

Truls Nordahl

Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland, er glad for hjelp fra det katolske hjelpesenteret Caritas.

Foto: Ine Eftestøl/NRK

Direktør for NAV i Rogaland Truls Nordahl, bekrefter at manglende språkkunnskap gir deg problemer.

– Det er vanskelig. Ikke minst fordi vi har 90 nasjonaliteter bare i Stavanger, og NAV sine nettsider er stort sett på norsk. I dag fungerer det slik at innvandrere i stor grad må komme på NAV-kontoret, sier Nordahl.

Men det vil den nye sognepresten i Den katolske kirke i Stavanger, Sigurd Markussen, gjøre noe med. Han etablerer Caritas i byen, et hjelpesenter for arbeidsinnvandrere som søker jobb.

– Da er det vår oppgave å hjelpe dem i den grad det er mulig, i samarbeid med NAV, sier sognepresten.

Gjør som Oslo og Bergen

På hjelpesenteret skal arbeidsinnvandrere få både norsk- og Nav-opplæring. Caritas finnes i både Bergen og Oslo. Siden Oslo-avdelingen åpnet i 2011 har 15.000 vært innom for å få hjelp, spesielt med NAV.

– Mange arbeidsinnvandrere som kommer til Norge vet ikke hva Nav er en gang, forklarer Markussen.

Nav-direktøren er glad for hjelp fra det katolske hjelpesenteret Caritas, og håper det åpner snart. For språket har blitt en svært stor utfordring for NAV.

– Det krever mye resurser og det krever mye kompetanse. Vi har de siste årene måttet øke andelen ansatte med mye språkkompetanse, sier NAV-direktøren.

Markussen håper hjelpesenteret allerede er i gang til høsten.