NRK Meny
Normal

Skal hjelpe flere elever gjennom skolen

Fylkeskommunen jobber med et prosjekt som skal hjelpe ungdommer med rus og psykiske problemer gjennom videregående skole.

Skoletrøtte elever

Rogaland fylkeskommune ønsker at flere elever skal fullføre videregående skole. Nå jobber fylkeskommunen med et prosjekt som skal hjelpe ungdom med rus og psykiske problemer gjennom skolen. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Colourbox

Rogaland er et av de beste fylkene i landet til å gi praktisk opplæring til skoletrøtt ungdom. Nå ønsker Rogaland fylkeskommune å ta med seg flere som sliter på skolebenken.

– Den gruppen vi ønsker å gi et tilbud til nå, er ikke de elevene som nødvendigvis har dårlige karakterer eller høyt fravær. Dette er elever som sliter med rus og psykiske problemer, sier seksjonssjef for fag- og yrkesopplæringen i Rogaland fylkeskommune, Catrine Utne Pettersen.

I planleggingsfasen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skryter av planene til Rogaland fylkeskommune.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Fylket har vært flinke til å tenke nytt for å føre elevene gjennom den videregående skolen, blant annet ved å tilby mye praktisk opplæring.

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Rogaland tidligere denne uka, uttrykte han begeistring for initiativet til fylkeskommunen.

Prosjektet er et samarbeid mellom seksjon for fag- og yrkesopplæring, aktuelle opplæringskontor, oppfølgingstjenesten, videregående skoler og NAV.

Ordningen gjelder i hovedsak fag innen utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon.

Les også:

Men det er fortsatt mange brikker som skal på plass, før fylkeskommunen kan sette i gang prosjektet.

– Det er viktig at vi nå forsikrer oss selv om at systemet fungerer, og at det fungerer for eleven. Det er nemlig eleven som står i sentrum her, sier fylkesordfører Janne Johnsen.

Nå vil fylkeskommunen samkjøre de forskjellige instansene som er med i prosjektet, for å forsikre seg at de sammen kan hjelpe flest mulig.

Tidlig ute

Janne Johnsen

Fylkesordfører Janne Johnsen er stolt over å ta del i prosjektet. Hun sier at Rogaland er en spydspiss i arbeidet om å legge til rette for ungdom som sliter på skolebenken.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Det hele handler om å hjelpe ungdommen mens de fortsatt befinner seg inne i skolesystemet.

– Hovedmålet vårt er å finne en læreplass til alle ungdommene som ønsker det. Vi ser at ungdom som sliter på skolen, gjerne har vansker med å finne en bedrift de kan gå i lære hos, sier Pettersen.

Derfor ønsker fylkeskommunen tett dialog med skolene allerede etter første termin. Da kan skolen gå gjennom karakterene og fraværet til elevene, og komme med aktuelle kandidater til prosjektet.

Les også:

– Desto tidligere vi begynner arbeidet, desto større sjanse er det for at elevene fullfører skolegangen, sier Pettersen.

Både hun og Johnsen har stor tro på at et slikt prosjekt vil hjelpe flere ungdommer i Rogaland. Et svært viktig arbeid, understreker fylkesordføreren.

– Det dreier seg om hvordan vi vil ha det i fylket i årene som kommer. Den opplæringen vi gir til våre unge i dag, det er den arbeidskraften vi får ut i andre enden, sier hun.