NRK Meny
Normal

Hjelmelandsbuen vil ha de gule lappene selv

Det var stor skepsis da innbyggerne i Hjelmeland i går listet opp fordeler og ulemper med kommunesammenslåing. – Vi blir en utkant i utkanten, var den gjennomgående tonen.

Mulighetsveggen

En mulighetsvegg ble tatt i bruk for å illustrere styrker og svakheter ved kommunesammenslåing.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

De er redde for å miste legekontor og brannvesen, og mener at Hjelmeland klarer seg best alene.

Mens de listet opp fordeler og ulemper opp på en mulighetsvegg og en utfordringsvegg, diskuterte innbyggerne i Hjelmeland i går kommunesammenslåing. Og skepsisen var dominerende.

Trine Danielsen, folkemøte i Hjelmeland

Trine Danielsen, ordfører i Hjelmeland, vil ikke ta standpunkt til hvordan kommunesammenslåingen bør ende.

Foto: Silje Bråstad / NRK

– Jeg trodde stemningen var mer delt, var kommentaren fra Senterpartiets Bjørn Laugaland etter møtet.

For kun de færreste var positive til at kommunen skal slå seg sammen med Strand og Forsand. Laugaland er selv sterkt imot en slik sammenslåing.

– Det er likevel ikke sikkert at alle sier det de mener her i kveld, og bildet kan være mer nyansert, sier han.

Vil ikke ta standpunkt

Ordfører i Hjelmeland, Trine Danielsen, er selv positiv til kommunesammenslåing, men ønsker enn så lenge ikke å ta et standpunkt til hvordan strukturen bør se ut.

– Nå fikk vi et mandat, og det har jeg igangsatt. Utad virker det sikkert som om jeg er for sammenslåing, men vi har utredet på linje med alle de andre kommunene. Hva folk i Hjelmeland mener, vil jeg ta med meg som en del av grunnlaget til kommunestyret, sier Danielsen.

Folkemøte Hjelmeland

Det var skepsis rundt bordene da innbyggerne i Hjelmeland i går diskuterte kommunesammenslåing.

Foto: Silje Bråstad / NRK

– Imot tvangsekteskap

Også i Storstova på Bryne var kommunesammenslåing tema i går kveld. Flere hundre tok turen for å diskutere fremtidig kommunestruktur etter invitasjon fra de åtte kommunene på Jæren og Nord-Jæren.

Og mens noen vil sørover, vil andre nordover. Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes (Frp), sammenliknet i sin tale kommunesammenslåing med tvangsekteskap.

– Jeg er veldig imot tvangsekteskap, og det hjelper ingenting å hente resten av slekta for å ta den avgjørelsen. Det må partene finne ut av selv, sa han, til latter fra salen.

Han slo et slag for at kommunene selv må finne ut hvilken retning de ønsker å gå ved en sammenslåing.

Mer tilfreds i små kommuner

Utfordringsveggen

Også utfordringene Hjelmeland står overfor ble listet opp på veggen.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

Professor Morten Øgård snakket om folkedemokrati og kommunestørrelse under møtet, og forstår at folk engasjerer seg.

– Det er snakk om folks hjemsted, identiteten og tilknytning til der de bor og har samfunn. Hvis ikke det vekker folks interesse, hva gjør vel det? spurte han.

Selv er Øgård kritisk til kommunesammenslåing, og mener kommunens størrelse ikke vil gjøre kommune verken bedre eller mer effektive.

– Alle empiriske studier viser at folk er mer tilfreds med tjenester i små kommuner enn store kommuner, så her tror jeg folk vil markere seg, sier Øgård.