Hever sikringsnivået for norske skip i Jemen og Libya

IS-soldaters aktivitet i Libya truer sikkerheten i farvannet utenfor Middelhavslandet. Nå hever Sjøfartsdirektoratet sikringsnivået for norske skip i områdene utenfor Libya og Jemen.

Pirater

Norske skip i farvann utenfor Libya og Jemen skal nå heve sikringsnivået om bord blant annet for å unngå kapringer.

Foto: HO / Reuters

– Vi anbefaler at norske skip som skal inn i Libyisk farvann iverksetter tiltak i samsvar med sikringsnivå to, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Dag Inge Aarhus

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus.

Foto: Sjøfartsdirektoratet / Privat

I dag gikk direktoratet ut med anbefalingen til alle norske rederier som har skip i farvannet utenfor Libya og Jemen. I Jemen gis det instruks om høyeste sikringsnivå.

– For havnene Hodeidah, Balhaf og Ash Shihr-terminalen i Jemen, hever vi sikringsnivået til nivå tre, sier Aarhus.

I farvannet utenfor det krigsherjede landet gjelder fortsatt instruks om sikringsnivå to som ble iverksatt i september for tre år siden.

Svekket sikkerhet i områdene

Sjøfartsdirektoratet begrunner det økte sikringsnivået med utviklingen knyttet til sikkerhet i Jemen og Libya.

I begynnelsen av april inntok Al Qaida en stor militærbase i havnebyen Mukalla vest for Ash Shihir-terminalen, og kontrollerer nå byen med en halv million innbyggere.

I Libya har Den islamske staten (IS) de siste månedene kidnappet flere utlendinger. I februar slapp IS en video som angivelig viser halshoggingen av 21 kristne koptere, og også tidligere har IS publisert liknende videoer der vestlige gisler likvideres.

– Heving av sikringsnivå innebærer blant annet at adgangskontroll og andre sikkerhetstiltak skjerpes, forklarer Aarhus.

Ingen konkrete trusler

Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund sier at de deler bekymringen for situasjonen i Jemen og Libya.

– Etter vår oppfatning påvirker situasjonen på land i Jemen og Libya ikke i vesentlig grad trussel- og risikobilde i åpne farvann utenfor kysten, men vi følger nøye med, sier Henriksen.

Rederiforbundet kjenner ikke til konkrete trusler, følger godt med i det de kaller en dynamisk situasjon i områdene.

– De ulike opprørs- og terrorgruppene i området bruker i noen grad småbåter som transportmiddel langs kysten slik alle andre gjør, men så vidt vi vet representerer ikke disse en konkret trussel mot internasjonal skipsfart per i dag, sier Henriksen.

Han sier at den norske skipstrafikken i landene er begrenset.

– Kystnære strøk utenfor Libya er i liten grad et transittområdet for norskkontrollerte skip. I farvannet utenfor Jemen passerer rundt tusen norskkontrollerte skip årlig gjennom Rødehavet på vei til eller fra Suezkanalen. Disse berøres i liten grad av situasjonen på land i Jemen, slik vi ser det nå, sier han.