Hevder uskyldige ble dømt

Lars-Erik Andersen hevdet i Nokas-retten i dag at noen ble uriktig dømt i tingretten.

På direkte spørsmål fra Kjell Alrich Schumanns forsvarer, Morten Furuholmen, bekreftet Andersen at det var tiltalte som ble uskyldig dømt i tingretten.

Dette skal Lars-Erik Andersen også ha sagt i politiavhøret der han innrømmet sin egen deltakelse i ranet.

Men overfor dommer Daniel Lunde ville han ikke presisere om dette er personer som ikke har noe som helst med ranet å gjøre, eller om de er dømt for mer enn de faktisk gjorde.

David Toska skal før saken i tingretten ha sagt at dersom alle ble dømt for det de var tiltalt for, ville noen bli uriktig dømt.

Det kan i så fall tolkes som at en eller flere av de tiltalte hadde en mindre sentral rolle i ranet og ransplanleggingen enn det politiet mener.