Steile fronter om arbeidskontrakter i Nordsjøen

Fagforeningen Safe hevder det nyoppretta selskapet Tios bryter loven. De mener 34 personer jobber i Nordsjøen uten arbeidskontrakter. Men arbeidsgiveren avviser dette.

Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Rysst i Safe mener flere arbeidere i Nordsjøen er uten kontrakt. – Dette er brudd på arbeidsmiljøloven, sier hun.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Konflikten mellom fagforeningen Safe og det nyoppretta selskapet Tios er i ferd med å eskalere. Safe hevder at 34 ansatte i Tios i over én måned har jobbet uten arbeidskontrakter.

– Jeg må rett og slett riste på huet av dette. En slik framferd i en seriøs bransje i et seriøst arbeidsliv, er helt utrolig, sier Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe.

Arbeidsmiljøloven tillater arbeid uten kontrakt i én måned. Fristen for å få på plass kontrakter gikk ut i forrige uke, ifølge Rysst.

Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Rysst, leder i Safe.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Dette er brudd på arbeidsmiljøloven, og det har vi tatt tak i, sier hun.

Safe truer med sympatistreik i Nordsjøen dersom de ikke får det som de vil.

Krangler om tariffavtale

Bakgrunnen for krangelen er at de 34 arbeiderne ikke får beholde sin gamle tariffavtale, den såkalte flyteriggavtalen.

Administrerende direktør i Tios, Odd Strømsnes, avviser påstandene fra Safe.

– Det medfører ikke riktighet at de ansatte står uten arbeidskontrakt, slår han fast.

Tios og Strømsnes mener det foreligger en avtale om at de ansatte får beholde sine individuelle rettigheter etter gammel tariffavtale inntil videre. Overgangsordningen gjelder inntil ny tariffavtale er på plass.

Odd Strømsnes

Odd Strømsnes, administrerende direktør i Tios.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Safe mener derimot Tios sa opp disse avtalene i et brev 15. januar, og at de ansatte derfor står uten arbeidskontrakter.

– Strømsnes hevder arbeidsavtalene er videreført individuelt. Det er direkte feil, sier Rysst, som varsler at Safe vil prøve dette for retten.

Har varslet myndighetene

Safe har meldt fra om saken til Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet. Ptil har sendt et brev til Tios og bedt om å få vite hva som foregår.

Det kan uansett drøye før en ny tariffavtale er på plass. De 34 arbeiderne kjemper nemlig en innbitt kamp om å få beholde den gamle tariffavtalen. Den velkjente nordsjøturnusen (to uker på, fire uker av) står for fall.

– Den nye avtalen er basert på at du jobber 7,5 timer om dagen på en arbeidsplass på land. Avtalen er ikke basert på all reisingen og alle ulempene som følger med jobbing offshore, sier Rysst.

– Mer egnet avtale

Strømsnes og Tios påpeker at den nye avtalen, oljeserviceavtalen, er ment for arbeid offshore. Han mener Tios i henhold til arbeidsmiljøloven er i sin fulle rett til å reservere seg mot den gamle tariffavtalen.

– Her er det snakk om en annen, mer egnet tariffmodell for offshorearbeid som gjør oss i bedre i stand til å konkurrere her hjemme, men viktigst: vokse i det internasjonale markedet. Dette handler både om verdiskapning og å sikre arbeidsplasser. Skal vi klare det, må vi ha større fleksibilitet enn i dag, sier Strømsnes.