NRK Meny
Normal

Herfra skal plattformene få strømmen sin

Når det nye Johan Sverdrup-feltet står klart skal alle de fire plattformene driftes av strøm fra land. I dag startet arbeidet med den mye omtalte elektrifiseringen av Utsira-høyden opp utenfor Haugesund.

Elektrifisering av Nordsjø-felt

Landutbyggingen for Kraft fra land-løsningen til Johan Sverdrup-feltet er nå i gang på Haugsneset.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Geir Bjaanes

Geir Bjaanes er en av prosjektlederne i Johan Sverdrup-prosjektet. Han mener at dagen i dag er en milepæl i norsk oljehistorie.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Dette er en historisk dag, sier prosjektleder i Statoil Geir Bjaanes.

Han er tydelig fornøyd med at arbeidet med Johan Sverdrup-feltet nå er i gang for fullt. Et prosjekt som skal produsere olje og gass i 50 år fremover, og som i utbyggingsfasen kan gi 51.000 norske årsverk.

– For alt jeg vet er dette et prosjekt som også mine oldebarn kommer til å jobbe med. I dag synliggjør vi for første gang at arbeidet med en av de fire store på norsk sokkel er i gang, sier Bjaanes.

Elektrisitet fra land

Johan Sverdrup Field Centre

Denne 3D-modellen fra Statoil viser hvordan Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen vil se ut når produksjonen starter i slutten av 2019.

Foto: Statoil

Et av kravene politikerne har stilt til Statoil, som er operatøren på Johan Sverdrup, er at alle de fire plattformene skal forsynes av strøm fra land. Såkalt elektrifisering, som har vært et mye diskutert tema.

Tilhengerne mener at CO₂-utslippene forbundet med olje- og gassproduksjonen blir kuttet betraktelig. Mens kritikerne mener det gir null eller liten global klimaeffekt, samtidig som det kan fordyre prosjektene.

Og det er jobben med dette som i dag ble startet opp omtrent to kilometer øst for gassanlegget Kårstø.

Bra også for lokalt næringsliv

Tysvær-ordfører Sigmund Lier sprengte en av de første salvene på Haugsneset der omformerstasjonen for strømmen skal stå.

– Alle de fire plattformene kommer til å få elektrisitet herfra. Dette blir selve navlestrengen. Andre veien vil det gå gass til Kårstø-anlegget. Oljen vil gå til Mongstad. Men det er ikke tvil om at Kårstø-området her blir et svært viktig knutepunkt for Johan Sverdrup-feltet, sier Bjaanes.

Lokalt næringsliv kommer til å nyte godt av at anlegget bygges her, og det er ventet at opp mot 120 arbeidere på det meste vil jobbe med utbygginga.

Omformerstasjonen skal stå klar i 2017. Her skal strømmen fra landnettet omformes før den sendes gjennom en strømkabel 155 kilometer ut i havet, for å drifte Johan Sverdrup-feltet.