Herfra skal hele Nord-Jæren forsynes med strøm

Om tre år står det nye kraftverket i Lysebotn ferdig, men allerede nå strekker tunnelene seg kilometervis innover i fjellet.

Den enorme kraftutbyggingen i Lysebotn begynner å merkes. Og om tre år står det ferdig, og produserer da femten prosent mer kraft enn det gamle -uten at det merkes i naturen.

Den enorme kraftutbyggingen i Lysebotn begynner å merkes. Og om tre år står det ferdig, og produserer da femten prosent mer kraft enn det gamle – uten at det merkes i naturen.

– Der går vannet ned mot kraftstasjonen, og der går tunnelen opp mot inntaket. Tunnelen som vi har gått gjennom nå blir sperret med en stålport senere, forklarer Gunnar Vika.

Han er Lyses assisterende byggeleder i den enorme kraftutbyggingen innerst i Lysefjorden, som er et av landets største kraftutbyggingsprosjekter.

I mørke tunneler, seks kilometer under øverste magasin, pågår borearbeidet for fullt. Om tre år skal Lysebotn 2 stå ferdig.

Utnytter maksimalt

Bjørn Roger Otterdal, prosjekteder Lyse

– En teknologi i verdensklasse, sier Bjørn Roger Otterdal i Lyse om kraftverket i Lysefjorden.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Fjellet der Lyngsvatn ligger er uthulet med tunneler for at vannet skal kunne utnyttes maksimalt, uten at det tappes ut mer enn i dag. Produksjonen vil bli 15 prosent høyere enn i dag, uten nye naturinngrep.

– Det eksisterende kraftverket i Lysebotn er 60 år, og det er modent for utskiftning, sier Bjørn Roger Otterdal, prosjektleder i Lyse.

Han kaller teknologien bak de avanserte Francis-turbinene for en teknologi i verdensklasse. Kraftverket skal forsyne hele Nord-Jæren med strøm.

Skal produsere i 70 nye år

Hundre gjestearbeidere har inntatt Lysebotn i perioden frem mot åpningen i 2018. Kraftverket skal totalt produsere 1500 GWh strøm. Prislappen på prosjektet er 1,8 milliarder kroner.

– Nye Lysebotn ivaretar alle eksisterende reguleringer slik at vi kan fortsette kraftproduksjonen i nye 60–70 år, sier Otterdal.