Hopp til innhold

Se det siste smellet i Ryfast

Etter fire års arbeid ble endelig den siste salven sprengt i Ryfast torsdag. Nå kan man i teorien gå tørrskodd gjennom verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.

Ryfast-sprengning

Sånn ser det ut når 1100 kilo med dynamitt sprenger 2,5 meter tykk steinmasse. Med denne salven er det gjennomslag i Ryfylketunnelen som binder sammen Stavanger og Ryfylke.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er stort. Jeg ble faktisk litt rørt, sier Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland.

Vi har akkurat sett at 1100 kilo dynamitt har sprengt seg gjennom 2,5 meter med solid stein i Ryfylketunnelen, 250 meter under havet. Nå kan man, i teorien, gå tørrskodd fra Strand i Ryfylke til Stavanger på Nord-Jæren.

VIDEO: THOMAS YSTRØM / NRK

I 2012 var Kleppa samferdselsminister og primus motor i å få vedtatt gigantprosjektet Ryfast.

– Dette vil bety nye muligheter i Ryfylke. Vi kommer til å få se en oppblomstring nå om et par år, der flere unge vil bosette seg i Ryfylke, og flere bedrifter etablere seg der, sier hun.

Verdens lengste, største og dypeste

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland.

Ryfylketunnelen, som er en del av Ryfast, blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel når den åpner i 2019.

Ryfast er også Norges største vegprosjekt noensinne, med en prislapp på nærmere 10 milliarder kroner. Da er også Eiganestunnelen, som går under deler av Stavanger, medregnet.

– Det er verdt det. Veldig mange betaler i dag bompenger, for de betaler på ferjene, og det er ingen utsikter til gratis ferje, så dette er en god investering, sier Kleppa.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (Frp), fikk æren av trykke på knappen som utløste sprengladningen. Han påpeker at Ryfast vil gjøre at Strand blir som en bydel i Stavanger.

Ryfast

Slik blir det i Schancheholen i Stavanger når Ryfast står ferdig i 2019.

Foto: Statens vegvesen

– Prosjektet kommer til å gi en betydelig innsparing på reisetid, og kommer til å knytte regionen på denne siden av fjorden mye tettere sammen med Stavanger, sier Karlsen.

Finansieres med bompenger

Tom Cato Karlsen (Frp)

Tom Cato Karlsen (Frp), statssekretær i samferdselsdepartementet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Frp-politikeren er fullt klar over at det rekorddyre prosjektet hovedsakelig skal finansieres med bompenger.

– Bilister betaler i dag i overkant av 100 kroner på ferja – og det er prisen som også blir lagt til grunn for passering i Ryfast, sier han.

Prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, synes også, ikke overraskende, at dette er en stor dag.

– Noen uforutsette ting har oppstått underveis i arbeidet med Ryfast, men i sum har det gått rimelig etter planen, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland