NRK Meny
Normal

Her skal bybanen gå

Bybanen kan få store konsekvenser for eiendommer og bomiljø, viser fersk rapport.

Bybanen i Stavanger

Bybanen skal starte i Stavanger sentrum, men det foreslås flere mulige traseer.

Foto: Illustrasjon

Se kart over bybanetraseen

Mens politikerne krangler om bybanen skal bygges, jobber bybanekontoret i det stille med å planlegge holdeplasser og traseer fra Stavanger til Sandnes.

NRK har fått tilgang til planene og kan i dag vise de mest aktuelle rutene. Trasevalget vil ha store konsekvenser for eiendommer, kulturminner og bomiljø. Samtidig viser planene at reisetiden kan bli mye lengre enn antatt.

I to år har politikerne i regionen snakket om en bybane som skal ta 35 minutter fra Stavanger til Sandnes, og som skal få titusener til å velge bane fremfor bil.
I en silingsrapport hvor bybanekontoret forkaster mange alternativ og går videre med andre, er seks soner berørt.

Sone 1 – Stavanger sentrum

Første stopp er Stavanger Sentrum der bybanen skal starte.

Ifølge planen er en rute fra Bekhuskaien, via Jorenholmen, Klubbgaten og videre via Domkirkeplassen eller langs Breiavannet de mest aktuelle alternativene i sone 1, men allerede her er der skjær i sjøen.

– Alternativet gir samtidig potensielle negative konsekvenser for kulturminner ift. Domkirkeplassen, skriver bybanekontoret i silingsrapporten.

Sone 2 - Paradis

Konklusjonen er klarere i neste område, Paradis. Etter å ha vurdert en strekning gjennom Kannik og gjennom boligområder på Våland mot Stavanger Universitetssjukehus, ender planleggerne opp med en trasé langs riksvei 44, forbi politihuset og brannstasjonen mot Paradis stasjon. Heller ikke det alternativet er problemfritt.

– Framføring i Lagårdsveien innebærer at det må iverksettes fremkommelighetstiltak som kan få negative konsekvenser for annen trafikk, heter det i rapporten.

Sone 3 - Hillevåg

Tredje sone, Hillevåg, er enda mer problemfylt. Her finnes både sykehuset og kjøpesenteret Kilden, som er viktige holdeplasser med et stort kundegrunnlag.

Bybanekontoret går videre med hele fire alternativ som tar høyde for det meste, men også her er det store utfordringer for planleggerne.

– Bortsett fra alternativ 1 antas alle øvrige alternativer/varianter å kreve eiendomsinngrep i varierende grad, står det.

Sone 4 – Mariero

Sone fire går fra Mariero til Jåttå videregående skole. Her ligger blant annet Vaulen badeplass, Viking stadion og et fremtidig byområde. Men også områder med bolighus og store tomter. Det kan føre til bråk.

– Både alternativ 1 og 2 antas å ville medføre betydelige eiendomsinngrep, skriver planleggerne i silingsrapporten.

Sone 5 – Forus

Sone 5 er likevel den største utfordringen. Om få år kan 60 000 arbeide her og traséalternativene går på kryss og tvers.

Spørsmålet er hva man skal prioritere når bybanen skal planlegges: Nye boområder, tunge næringsområder eller jordvern.

– Det er et stort antall alternativet og varianter i delområdet, og en rekke kombinasjonsmuligheter, står det.

Sone 6 – Sandnes

I Sandnes er ti alternative rutetraseer utredet. To hovedvarianter er med i finalerunden. Det siste får større konsekvenser for nærmiljøet.

– Alternativ 2 og 3 innebærer at bybanen fremføres gjennom relativt trange boliggater, noe som kan gi konsekvenser i forhold til nærmiljøet lokalt.

Hovedalternativene i Sandnes er svært ulike. Den ene traseen følger sjøen inn mot Sandnes stasjon og Vågen videregående skole, den andre dekker boligområder øst for E39, friluftsområder i Smeaheia, Sandnes stadion samt Stangeland og Oalsgata.

Konklusjon

Rapporten viser at bybanen vil få konsekvenser, om den kommer.

Valg av traseer og holdeplasser får også store konsekvenser for kostnader, boligområder og ikke minst reisetid.

Rapporten viser at den korteste ruten vil gi en reisetid på 40 minutter mellom Stavanger og Sandnes. Den går mer eller mindre parallelt med dobbeltsporet og riksvei 44. Da er ikke sykehuset og flere holdeplasser på Forus tatt med.

Legger man store arbeidsplasser og kjøpesentre til grunn, vil reisetiden være 50 minutter, men om man velger høyest mulig kundegrunnlag, vil reisetiden komme opp i en hel time.

Det vil også bli det dyreste alternativet, hvor reiseruten blir på hele 2,5 mil og antall holdeplasser 48.

Se kart over bybanetraseen