Her har ledigheten økt 163 prosent

Nav i Sola kommune er bekymra over hvordan de skal takle økninga i antall arbeidsledige. Det siste året har ledigheten eksplodert, og 510 solabuer står uten jobb.

Tom Todnem

Tom Todnem blei arbeidsledig for om lag en måned siden. Den dagen NRK treffer ham, er han en av 70 som er innom Nav-kontoret i rogalandskommunen Sola.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det var tøft. Jeg hadde trodd jeg skulle få fortsette hos de jeg jobba hos. Det kommer bare plutselig. En veit aldri når siste arbeidsdag er, sier Tom Todnem.

Han er nummer 53 i køen hos Nav i Sola denne dagen. Nummer 53 av 70 som er innom kontoret en fredag i september.

Arbeidsledige i Sola kommune, august 2015

Antall ledige

Prosent

Endring fra i fjor (antall)

Endring fra i fjor (prosent)

510

3,6

316

163

Todnem blei en del av statistikken for en måned siden.

Nav-leder: – Vi burde hatt flere ressurser

Rogaland er det fylket hvor arbeidsledigheten har vokst raskest det siste året. Fylket hadde lenge langt lavere ledighet enn landet ellers, men nå har situasjonen snudd.

Det å gå hjemme ... Det er absolutt ingenting spennende med det.

Tom Todnem

Og i den sørlige delen av fylket er Sola kommune kommunen hvor arbeidsledighetstalla stiger aller mest. Det siste året har ledigheten økt 163 prosent, og 510 solabuer står uten jobb. Framtidsutsiktene er heller ikke gode. Det bekymrer Nav-leder i Sola, Marit Ladsten.

Nav i Sola

Mens fylket Rogaland har hatt en stor økning i antall arbeidsledige det siste året, er Sola kommune blant kommunene med størst økning i hele fylket. Nå er over 500 personer arbeidsledige her.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK
Marit Ladsten

Marit Ladsten, Nav-leder i Sola.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi er sterk urolige for hvordan vi skal håndtere dette framover. Hvis utviklinga fortsetter som nå, blir det vanskelig å håndtere så store mengder som det har vært i det siste. Det er ikke tvil om at vi burde hatt flere ressurser nå, sier Ladsten.

Ordføreren: – Vi er sårbare i Sola

Sola-ordfører Ole Ueland (H) deler bekymringa til Nav-lederen.

– Vi er en kommune der mange jobber i olje- og gassnæringa. På lang sikt må vi få et breiere næringsgrunnlag, sørge for at vi får andre typer arbeidsplasser, og ikke er så sårbare som vi er nå, sier ordføreren, som føler med innbyggerne som står i Nav-kø.

Ole Ueland (H)

Ordfører i Sola, Ole Ueland (H).

Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Dette får først og fremst konsekvenser for den enkelte som mister jobben, men også for alle som er bekymra for å miste jobben. De er enda flere, sier han.

Kommunen forsøker å møte de nye arbeidsledige med ulike tiltak sier han, men de greier det ikke uten hjelp.

– Vi må også ha staten med på laget. Dette rammer ikke bare Sola, men også andre kommuner i regionen, sier Ueland.

Tom Todnem

Tom Todnem.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Tror ikke på ny jobb med det første

Tom Todnem har ikke veldig stor tro på å finne seg noe nytt å drive med foreløpig.

– Det er veldig få bedrifter innen yrket jeg har jobba tidligere som søker nye folk, sier han, som ikke ser lyst på ledigheten.

– Det å gå hjemme; Da er jeg ikke helt i mitt ess. Det er absolutt ingenting spennende med det.

Flere nyheter fra Rogaland