Her går det altfor fort

 UP vil gjennomføre kontroller til fartsnivået på strekningen går ned.

Riksvei 44

Bilistene kjører altfor fort på den nye RV44 mellom Sandnes og Klepp

Foto: Camilla Moe Røisland / NRK

Standarden på den nye riksvei 44 mellom Sandnes og Klepp er så god at svært mange lar seg lokke til å kjøre alt for fort.

Utrykningspolitiet har hatt flere kontroller, og er skremt over fartsnivået.

Sist lørdag var det så mange som kjørte for fort at UP måtte konsentrere seg om å bare ta de som kjørt veldig fort.

Leder for UP i Rogaland og Agder, Steven Hasseldal, lover at de vil ha svært hyppige kontroller heilt til de får ned fartsnivået på den nye RV 44.

 

Politi
Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend / Scanpix

 

Farten skal ned

Høy veistandard får mange bilister til å tråkke ekstra hardt på gasspedalen mellom Stangeland og Skjæveland. 
Det er 80-sone på denne strekningen, og svært mange kjører langt over fartsgrensen, ifølge Hasseldal.

I løpet av to timer sist lørdag ble over 30 fartssyndere stanset. Høyeste fart var 117 kmt.
Utrykningspolitiet er sjokkert over det høye fartsnivået, sier Hasseldal.

- Vi vet jo at fart og ulykker henger nøye sammen, og derfor er det vktig for oss å få ned fartsnivået. Vi må være synlige på denne veien, og ha gjentatte kontroller. Det vet vi virker, sier UP-sjefen.

Hasseldal lover å fortsette med kontrollene helt til resultatene er synlige.

 

Riksvei 44 Stangeland-Skjæveland

UP vil fortsette med kontrollene på strekningen til fartsnivået er lavere

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK