Her er Nokas-dommene

Lagmannsretten er langt mildere mot de Nokas-tiltalte enn tingretten og aktoratet har vært. Alle de tiltalte fikk lavere straffer enn i tingretten.

Lagdommer Daniel Lunde leser opp dommen
Foto: NRK

Lagmannsretten mener Nokas-ranet i utgangspuktet kvalifiserer til 11 års fengsel.

Det er fem år lavere og tre år høyere enn utgangspunktet til aktoratet og forsvarerne.

Med formildende eller skjerpende momenter for de enkelte tiltalte, ga det følgende straffer:

David Toska: 15 års fengsel

Kjell Alrich Schumann: 13 års fengsel

Erling Havnå: 14 års fengsel

Metkel Betew: 12 års forvaring

Ridvan Halimi: 11 års fengsel

Ikmet Kodzadziku: 11 års fengsel

Lars-Erik Andersen: 8 års fengsel

Alf Henrik Christensen: 8 års fengsel

Dan Pettersen: 8 års fengsel

Johnny Thendrup: 11 års fengsel

Thomas Oscar Ingebrigtsen: 3 års fengsel

William Pettersen: 4 års fengsel

Les:

Lagmannsrettens dom i Nokas-saken

 

 

 

Se dommeren lese opp dommen.