Normal

Får mer fra staten - tar likevel opp stort lån

Selv om fylkeskommunen får mer penger fra staten neste år, ønsker fylkesrådmann Trond Nerdal å låne 870 millioner kroner for å bygge veier og nye skolebygg.

Fylkesbudsjettet

Fylkesrådmann Trond Nerdal la i dag fram budsjettet for neste år.

Foto: Anders Fehn / NRK

Budsjettforslaget for Rogaland fylkeskommune for 2015 er på 6,4 milliarder kroner. Av den summen går vel 5 milliarder kroner til drift, og drøyt 1,3 milliarder til investeringer. I tillegg blir bompenger brukt til investeringer.

Rådmannen foreslår å opprettholde et høyt investeringsnivå til vei og videregående skoler i kommende fireårsperiode. Det skal investeres 615 millioner i skolebygg og 595 millioner i veier. Dette gjelder i hovedsak prosjekter som er vedtatt i gjeldende økonomiplan for 2014–2017.

Opplæring, kollektivtransport og veier utgjør de største enkeltpostene. Eksempler er prosjektene med Gand videregående skole og Nye Bryne videregående skole.

– Det er bra at vi får mer penger fra regjeringen. Vi har vært underfinansiert sammenlignet med de andre fylkeskommunene, sier gruppeleder for KrF, Ellen Solheim.

Kritisk til større lån

Terje Halleland

Gruppeleder i Frp, Terje Halleland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det blir mer spillerom for fylkespolitikerne neste år, men samtidig som det kommer mer penger, foreslår rådmannen å låne 870 millioner for å finansiere nye skolebygg og veier.

– Jeg mener dette er et forsvarlig låneopptak, og er en del av den planen som vi har lagt, sier gruppeleder i Frp, Terje Halleland.

Fylkeskommunen har allerede om lag 5 milliarder kroner i gjeld, på grunn av tidligere investeringer i skolebygg. Derfor blir også neste års budsjett stramt.

– Vi har i lang tid ment at det var riktig å bygge, men å betale ned lånet over lengre tid. Vi mener det har vært viktig å ha lenger horisont over investeringene, slik at vi slapp å kutte i drift. Vi ønsker ikke å kutte i læreres tid med sine elever, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Tom Tvedt.

Janne Johnsen

Fylkesordfører Janne Johnsen (H).

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Han mener det er uforsvarlig å ta opp et så stort lån neste år, og frykter at det går utover kvaliteten i skolene.

Fylkesordfører, Janne Johnsen, mener derimot det er helt nødvendig å låne mer.

– Vi er snart ferdige med byggetrinn 2 på Gand videregående skole i Sandnes. Det er dumt å stoppe de prosjektene som er i gang. De bør vi ferdigstille, for det vil bli mye dyrere på sikt å avslutte halvveis, sier hun.

Samme pris for ungdomskort

Det skal brukes penger for å få flere til å reise kollektivt. Avtalen er gjort sammen med Samferdselsdepartementet, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner og gjelder i perioden fram til 2016.

Det ble satt av 35 millioner til dette prosjektet i fjor, mens summen fra i år på 60 millioner kroner videreføres for de kommende år.

Rådmannen foreslår totalt å bruke 780 millioner kroner på kollektivtrafikk neste år. Prisen på ungdomskortet skal ikke røres, men fylkesrådmannen ønsker dyrere fleksikort og periodepass.

Fylkestinget vedtar årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015–2018 i desember.