Her ender skandaleskipet sine dager

Omstridte «Harrier» har nå ankommet Tyrkia hvor lasteskipet skal hugges opp. Selv om opphugginga skjer på ei strand, er det ikke snakk om miljøskadelig «beaching», ifølge Miljødirektoratet.

Lasteskipet «Harrier» seiler opp på ei strand i det som trolig er Aliaga i Tyrkia. Norsk Gjenvinning sier de skal følge med på at opphuggingen skjer på en miljømessig og arbeidsmiljømessig forsvarlig måte.

– Dette verftet i Tyrkia oppfyller kravene til opphugging av skip, sier Pål Spillum, seksjonsleder i Miljødirektoratet (MD).

Etter at lasteskipet «Harrier» forliste utenfor Jærkysten i juni 2017, lå skipet flere måneder i arrest i Gismarvik i Tysvær og i Farsund. Grunnen var at MD fryktet at skipet skulle sendes til ulovlig opphugging i Pakistan.

I Pakistan er det utbredt med såkalt «beaching», der skip dras opp på strender for opphugging, med store miljømessige og arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Økokrim mistenker at den tidligere eieren skulle sende «Harrier» til «beaching». Økokrim har derfor siktet den norsk rederen samt flere selskapet for ulovlig eksport av avfall.

– Regelverk rundt

Samtidig har «Harrier» – omsider – ankommet sin endestasjon. En video som NRK har fått tilgang til, viser lasteskipet seilende opp på ei strand. Videoen skal være fra verftet SOK Denizcilik Ticaret Limited som ligger i byen Aliaga i Tyrkia.

Harrier

Norsk Gjenvinning sier de skal følge med på at opphuggingen av «Harrier» skjer på en miljømessig og arbeidsmiljømessig forsvarlig måte. Bildet er tatt i fjor høst i Farsund, hvor lasteskipet lå i arrest.

Foto: Lars Eie / NRK

Spillum i MD avviser at det her dreier seg om «beaching».

– Skipet dras opp på land, men forskjellen er at det er et regelverk rundt. Skipet demonteres på en trygg måte, slik at ikke olje og andre miljøgifter renner rett ut i sjøen eller på stranda. Behandlinga skal være miljømessig og arbeidsmiljømessig bra nok, sier han.

Det er Sigurd Enge i miljøstiftelsen Bellona enig i. Han påpeker at det her dreier seg om såkalt «landing», som er ett hakk bedre enn «beaching».

– Her er det mer faste strukturer. Det brukes for eksempel kraner til å løfte av deler, som er det farligste. I Sørøst Asia skjærer de til bitene falle ned, sier Enge.

Sigurd Enge

Sigurd Enge i miljøstiftelsen Bellona.

Foto: KNUT ERIK SOLHAUG / NRK

Norsk Gjenvinning følger opp

Det er Norsk Gjenvinning som har ansvaret for at opphugginga av «Harrier» skjer på en skikkelig måte. De har besøkt verftet i Tyrkia og skal følge opp opphuggingsarbeidet framover. Selve opphuggingen tar cirka tre måneder, men har ikke startet ennå.

– Vi har løpende avtaler om kontroll og revisjon. Vi vil både besøke anlegget selv og har avtale om jevnlig tredjepartskontroll under opphuggingen, sier Ingrid Bjørdal, HMS-direktør i Norsk Gjenvinning.

Påtalebeslutning i høst

Parallelt med at «Harrier» hugges opp, jobber Økokrim med å etterforske saken. De som er sikta for ulovlig eksport av avfall, risikerer bøter og fengsel.

– For hovedmannens del jobber vi opp mot en påtaleavgjørelse i løpet av 2018, sier politiadvokat Magnus Engh Juel i Økokrim.

I Norge har ingen blitt dømt for lignende lovbrudd tidligere, og det finnes ingen norsk rettspraksis på området.

– Derfor er dette en prinsipielt viktig sak, sier Engh Juel.

Flere nyheter fra Rogaland