Hopp til innhold

Her brukes det oftest tvang mot psykiatriske pasienter

Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter.

Psykiatrisk enhet ved Stavanger universitetssykehus (SUS)

Psykiatrisk enhet ved Stavanger universitetssykehus (SUS).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Over alt så jeg svarte øyner som snakket til meg og skulle ta meg. Jeg fikk helt panikk. Da gikk alarmen ganske fort.

Silje Marie Strandberg beskriver en typisk situasjon som resulterte i tvangsbruk da hun var pasient på psykiatrisk i Stavanger. I løpet av ti år som pasient var hun gjennom dette 195 ganger. Det kunne være alt fra holding, til isolasjon eller beltelegging.

Silje Marie Strandberg

Silje Marie Strandberg var pasient ved sykiatrisk i Stavanger i en periode på ti år.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Jeg var livredd. Inni hodet var jeg i en kamp for å overleve, og så ble jeg i tillegg bundet fast. Jeg ble utskrevet i 2008, men fortsatt preger disse hendelsene meg mye, sier Strandberg.

Store forskjeller

Helsedirektoratet har for første gang samlet inn nasjonale tall på bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern (ekstern lenke).

Verst ut kommer sykehusene i vest. I 2015 ble det brukt tvang mot 10.1 prosent av pasientene ved Stavanger universitetssjukehus. Bak følger Haukeland universitetssykehus i Bergen, med 8.8 prosent. (Se hele listen nederst i saken.)

– Det er ikke godt nok å ligge så høyt som vi gjorde i 2015. Det er også grunnen til at vi har satt i gang et arbeid for å få andelen ned, sier assisterende fagdirektør i Helse Vest, Pål Iden.

Han viser til prosjektet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, som gjorde at beltebruken mot psykiatriske pasienter gikk ned med 85 prosent.

– Dette er noe vi må strekke oss etter for å få til også ved sykehusene her i vest, sier Iden.

– La pasientene hyle og skrike

Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse. Denne terskelen blir det nå blir jobbet med blant de ansatte, ifølge Iden.

– Det er snakk om flere konkrete tiltak. Blant annet går det på å akseptere mer såkalt «galskap» hos pasienter som er psykotiske. La dem få lov til å hyle og skrike når det ikke skader dem selv eller omgivelsene, sier han.

Pål Iden

Assisterende fagdirektør i Helse Vest, Pål Iden.

Foto: Mari Friestad / NRK

Sykehusene i Helse Vest registrerer nå interne tall på tvangsbruken hver måned, og ifølge Iden ser det ut til at andelen går nedover.

– Vi kommer til å følge situasjonen tett fremover, sier han.

Silje Marie Strandberg har de siste årene holdt mange foredrag om tiden som psykiatrisk pasient. Hun tror at mye av tvangsbruken mot henne kunne vært unngått.

– Ofte gikk det veldig fort fra jeg begynte å bli urolig til det ble slått alarm, og jeg var jo livredd. I stedet for å låse meg fast, burde det ha vært mer rom for å heller prøve og roe meg ned ved hjelp av omsorg, sier Strandberg.

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne:

Behandlingssted

Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i 2015

Antall

Helse Stavanger

10.1 prosent

166

Helse Bergen

8.8 prosent

176

Oslo universitetssykehus

8.6 prosent

102

Helse Fonna

8.0 prosent

73

Akershus universitetssykehus

7.8 prosent

159

Vestre Viken

6.2 prosent

125

Sørlandet sykehus

6.0 prosent

93

St. Olavs Hospital

5.9 prosent

104

Helse Førde

5.9 prosent

30

Universitetssykehuset Nord-Norge

5.8 prosent

77

Sykehuset i Østfold

5.4 prosent

91

Sykehuset Innlandet

5.1 prosent

109

Helse Nord-Trøndelag

3.9 prosent

30

Sykehuset i Telemark

3.4 prosent

34

Nordlandsykehuset

3.1 prosent

30

Kilde: Helsedirektoratet

Merk: Tallene fra Helse Møre og Romsdal er ikke med. På grunn av en feil ble de ikke rapportert inn i tide. Helseforetaket har, blant annet i VG, tidligere blitt kritisert for sin tvangsbruk.