Hopp til innhold

Henning Øyvind har vært uten minicrosseren i fire måneder på tre år: – Svært beklagelig, sier Nav

Henning Øyvind Hope måtte levere inn minicrosseren sin til reparasjon to ganger på tre år. Hjelpemiddelsentralen brukte flere måneder på å fikse den. – Jeg følte meg rett og slett innestengt.

Henning Øyvind Hope.

Minicrosseren har blitt et av Henning Øyvind Hopes viktigste hjelpemidler i hverdagen. Den bruker han for å komme seg til butikken, ut på tur og for å besøke venner.

Foto: Håkon Mannsåker

Han husker godt frihetsfølelsen da han satte seg inn i minicrosseren for første gang i 2019.

– Det var helt fantastisk, sier Hope til NRK.

Siden den gangen har haugesunderen vært helt avhengig av hjelpemiddelet for å komme seg ut av leiligheten.

Da en feil oppstod samme året, ble minicrosseren levert til reparasjon. Den var det Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland som stod for.

Ble borte i to måneder

Ettersom dager etter hvert ble til uker og uker ble til måneder tok Hope kontakt med Haugesund kommune for å høre hva som foregikk.

– Den prosessen var veldig skuffende. Jeg tok telefoner både her og der, men følte ikke at jeg ble hørt. Da ble jeg mer og mer frustrert og deppa, sier Hope.

Det var omtrent bare hjelpepleien Hope så i løpet av de to månedene uten minicrosseren. De hjelper han blant annet med å ta på sokker og smøre krem på såre knær. Her er det Violetta Kolodiejska som er innom.

Det var omtrent bare hjelpepleien Henning Øyvind Hope så i løpet av de to månedene uten minicrosseren. De hjelper han blant annet med å ta på sokker og smøre krem på såre knær. Her er det Violetta Kolodiejska som er innom.

Foto: Håkon Mannsåker

To måneder etter at kommunen hentet minicrosseren, ble den levert tilbake. Heller ikke da fikk han vite hvorfor den ble borte så lenge.

– Hvordan vil du beskrive de to månedene?

– De var rett og slett håpløse. Jeg følte meg innestengt, sier han.

Krever bedre kommunikasjon

I sommer blinket varsellampene igjen, og hjelpemiddelet måtte tilbake på reparasjon.

– Det siste jeg sa til de som hentet den var at jeg inderlig ikke håpet det ville strekke seg ut i to måneder denne gangen også, sier Hope.

Men ganske nøyaktig det samme skjedde igjen.

– Jeg er skuffet over tilbakemeldingene de ikke kommer med, sier Hope og fortsetter:

– Vi brukere må få mye mer informasjon. Vi må få vite hva som skjer, hvor den er og hvor lang tid det kan ta. Det burde gjelde for alle rundt om i landet slik at de fikk til et fast system.

Inne på kjøkkenet satt Hope og så ut mot Vardafjellet, som er like utenfor stuevinduet hans. Dit kom han seg ikke uten minicrosseren.

Inne på kjøkkenet satt Henning Øyvind Hope og så ut mot Vardafjellet, som er like utenfor stuevinduet hans. Dit kom han seg ikke uten minicrosseren.

Foto: Håkon Mannsåker

Ikke ukjent med lang ventetid

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) får tilbakemeldinger om at det kan ta lang tid fra en melder et behov om reparasjon av et hjelpemiddel, til en faktisk får det levert tilbake ferdig reparert.

– Det er ønskelig med en dialog mellom hjelpemiddelsentralen og vedkommende om hvor lang tid sentralen forventer at en reparasjon vil ta, sier Heidi Sørlie-Rogne, juridisk seniorrådgiver i FFO til NRK.

– Spesielt hvis sentralen forventer at det vil ta noe tid, legger hun til.

Heidi Sørlie-Rogne i FFO forstår godt at brukere opplever det som frustrerende når hjelpemidlene de er som oftest er helt avhengige av blir lenge borte.

Heidi Sørlie-Rogne i FFO forstår godt at brukere opplever det som frustrerende når hjelpemidlene de er som oftest er helt avhengige av blir lenge borte.

Foto: Lars Opstad/FFO

– Vi burde informert han

Avdelingsdirektør i Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland, Morten Auglend, sier det er svært beklagelig at det ved to anledninger har tatt så lang tid å få minicrosseren reparert.

– Vi forstår godt at ventetiden har vært vanskelig for ham, sier Auglend til NRK og fortsetter:

– I begge tilfeller var dette en garantisak. Det betyr at det var leverandøren som hadde ansvaret for å reparere den. De har brukt veldig lang tid, og vi ser at Hope burde vært informert om status i saken. Vi purret leverandøren ved flere anledninger, og dette burde vi også ha informert Hope om, sier Auglend.

Lover bedre kommunikasjon

Nå tar Nav grep for at kommunikasjonen mellom brukere og Nav skal bli bedre.

– Vi ser at det er behov for forbedringer på dette området, og vi er i gang med å se på hvordan vi kan forbedre tjenestene våre, sier Auglend.